Yıpranma payının memuriyete etkisi

0

Çalışanlardan bazıları, çalışma sürelerinin her 360 gününe karşılık olarak belirlenmiş olan fiilî hizmet sürelerinden (yıpranma payı) yararlanabiliyor.

Her 360 günlük çalışmaları karşılığında hizmet sürelerine belli bir süre (yıpranma payı) eklenmesi uygulamasından, Devlet memurlarının bazıları da yararlanabilmektedir.

Yıpranma payı olarak da bilinen “fiili hizmet süresi zammı”na ilişkin düzenleme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı)

5510 sayılı Kanun, hangi iş ve işyerlerindeki hangi çalışmalardan dolayı ne kadar fiili hizmet süresi zammı uygulanacağını belirlemiştir.

Kanundaki belirlemeye göre, yıpranma zammından yararlanabilecek olanlardan bazıları ve bunların her 360 günlük çalışma karşılığı yararlanabilecekleri yıpranma payı süreleri şöyle:

Yıpranma payından yararlanan kamu çalışanlarından bazılarıYıpranma payı süresi
Basın kartı sahibi olmak suretiyle, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetlerinde fiilen çalışanlar90 gün
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.90 gün
Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler90 gün
Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler90 gün
İtfaiye teşkilatında yangın söndürme işlerinde çalışanlar60 gün

Fiili hizmet süresi zammının (yıpranma payı süresi) memuriyete etkisi

Memuriyet dışında geçen veya geçmiş sayılan sürelerin hangilerinin ne kadarının, ilgililerin kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin ve kıdem sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınacağı hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Ancak 657 sayılı Kanundaki düzenlemeler arasında, fiili hizmet zammı (yıpranma payı) olarak yararlanılan sürelerin memuriyet kıdem süresine ve kazanılmış hak aylık derece/kademesinin belirlenmesine esas sürelere yansıtılacağına ilişkin herhangi hükme yer verilmemiştir.

Bu itibarla, yıpranma payı sürelerinin (fiili hizmet zammı sürelerinin) memuriyete ilişkin haklara herhangi bir etkisi olmamakla birlikte, yararlanılan fiili hizmet süresi zammı süreleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri (5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri) gereği ilgililerin emekliye ayrılabilme zamanı ile emeklilik hakları üzerinde etkili olmaktadır.

Kaynak: Memurunyeri.Com

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ