Yıldız Teknik Üniversitesi 28 Öğretim Elemanı Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet anasayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.

Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar ilana başvuru yapamazlar.

1) 06/02/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 20162017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler,

2) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler.

A. GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

B. ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

C. MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2) Başvuru için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlarla ilgili özet bilgi tablosuna prs.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 22/07/2020
Son Başvuru Tarihi : 07/08/2020 (Mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Tarihi : 12/08/2020
Sınav Giriş Tarihi : 14/08/2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 18/08/2020

İLAN NOKADRO UNVANIKADRO DERECESİKADRO ADEDİBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIBAŞVURU YERİNİTELİK
20001ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞIRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20003ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiEĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞISınıf Öğretmenliği lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20004ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiEĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞIİngiliz Dili Eğitimi lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20005ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41ElektrikElektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriELEKTRİKELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIBilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20006ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41ElektrikElektronik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıELEKTRİKELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIBilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20007ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41ElektrikElektronik FakültesiElektrik MühendisliğiElektrik TesisleriELEKTRİKELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIElektrik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Elektrik Tesisleri programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20008ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41ElektrikElektronik FakültesiElektronik ve Haberleşme MühendisliğiTelekomünikasyonELEKTRİKELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIElektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup; Haberleşme veya Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20013ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.Müh.Gemi HidromekaniğiGEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü lisans programından mezun olup, bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20014ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.Gemi Makineleri İşletme Müh.Gemi Elektrik- Elektronik ve OtomasyonuGEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMekatronik Mühendisliği bölümü veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20015ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.Gemi Makineleri İşletme Müh.Gemi Makineleri İşletmeGEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIGemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20016ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüÜretim Yönetimi ve PazarlamaİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞIİşletme veya İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20019ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüYönetim ve OrganizasyonİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞIİşletme bölümü lisans mezunu olup; İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20021ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41İnşaat FakültesiHarita MühendisliğiJeodeziİNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞIHarita/Geomatik Mühendisliği programlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20022ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41İnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiGeoteknikİNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞIİnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, Geoteknik/Geoteknik Mühendisliği programlarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20024ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Kimya- Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiSistem AnaliziKİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMatematik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Matematik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20025ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Kimya- Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme Mühendisliği ve BilimiKİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMetalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20026ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Makine FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiMAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞIEndüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20027ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Makine FakültesiEndüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıMAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞIEndüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20028ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Makine FakültesiMakine MühendisliğiMakine Teorisi, Sistem Dinamiği ve KontrolMAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMakine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Makine Teorisi ve Kontrol, Sistem Dinamiği ve Kontrol veya Mekatronik Mühendisliği programlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20029ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüYapı BilgisiMİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMimarlık lisans mezunu olup, Proje Yönetimi veya Yapım Yönetimi alanlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20030ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehircilikMAKİNA FAKÜLTESİ DEKANLIĞIŞehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olup,  Şehir ve Bölge Planlama anabilim dalında tezli yüksek lisans veye doktora yapıyor olmak.
20031ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Sanat ve Tasarım FakültesiSanat BölümüGrafik TasarımıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞIÜniversitelerin Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Grafik, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Sanat ve Tasarım alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20032ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Uygulamalı Bilimler FakültesiHavacılık ElektroniğiHavacılık ElektroniğiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞIHavacılık Elektroniği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği), Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Aviyonik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20033ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  (Uygulamalı Birim)61Fen- Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler BiyolojiFEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMoleküler Biyoloji ve Genetik anabilim dalında doktora yapmış olmak, ökaryotlarda rekombinant protein üretimi konusunda proje yürütmüş olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde en az 5 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak.
20034ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  (Uygulamalı Birim)61Mimarlık FakültesiMimarlıkYapı BilgisiMİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMimarlık bölümü lisans mezunu olup, Yapı Fiziği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
20035ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  (Ders Verecek)62Yabancı Diller Yüksekokulu____YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜİngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Lisans eğitimi sonrasında Yükseköğretim kurumlarında yukarıda belirtilen alanlarda belgelendirmek kaydıyla 2 yıl ders vermiş olmak.
20036ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  (Uygulamalı Birim)61RektörlükAkıllı Şehirler Uyg. Ve Araşt. Merkezi__PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞIKent Ormancılığı alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olup “Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Sertifikası”na sahip olmak.

5526/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.