Veteriner hekimlere her yıl için 60 gün fiili hizmet zammı verilmesi teklif edildi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından veteriner hekimlere çalıştıkları her yıl için 60 gün fiili hizmet zammı verilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Fiili hizmet zammı; riskli ve/veya tehlikeli çalışma alanlarında, yürütülen görevin veya çalışmanın zorluk derecesi ve risk oranına göre çalışanların bedeni veya psikolojik olarak yıpranması nedeniyle çalışanların yaşlılık sigorta kolu çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu prim ödeme gün sayısının işin riskine göre düşürülmesini amaçlayan bir sosyal politika uygulamasıdır.
Bu kapsamda 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde birçok meslek ve/veya iş tanımlanmış ve işlerde çalışanlara da fiili hizmet zammı süreleri tanımlanmıştır. Sağlık çalışanları da bu kapsamda yapılan işin tehlike ve riskleri nedeniyle bu kapsamda yer alan çalışanlar arasında sayılmıştır. Ancak, hayvan sağlığı alanında çalışmakta olan veteriner hekimler ise sağlık çalışanları içerisinde yer almamaktadır.
Veteriner hekimler, salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetleri kapsamında, mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde fiili hizmet zammı kapsamında değerIendirilmiş ve bu alanlarda görev yürüten veteriner hekimlere 2008 yılına kadar her yıl için 2 ay süre ile “fili hizmet zammı” verilmiştir.
Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları hayvandan İnsana bulaşma olasıbğ altında kırsal alanda, ağır koşu[larda birçok çevresel tehdit barındıran çalışma ortamında ve 200’den fazla zconoz hastalık riski altında yürütülmektedir. Veteriner hekimlere fiili hizmet zammının verilme gerekçesi, bu zorlu ve riskli çalışma koşullandır.
Ancak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40, Maddesinde 17.04.2008 tarihinde yapılan değişiklikle salgın, bulaşıcı ve paraziter hastalıklarla mücadele hizmetleri, tüm itirazlara rağmen, riskli hizmet alanı olarak değerIendirilmeyerek fiili hizmet kapsamı dışında bırakılmıştır, Bu durum Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesini de zedelemektedir.
Fiili bizrnet zammı kapsamında zor koşullarda hizmet veren ve mevzuatta sağlık alanında yer alan, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinde görev ve hizmet veren veteriner hekimlerin de dahil edilmesi kanun önünde eşitlik İlkesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede insan sağlığı alanında çalışanlara verilen yıllık 60 günlük fiili hizmet zamrnının hayvan sağlığı alanında çalışan veteriner hekimlere de verilmesi amacıyla bu kanun teklifi verilmiştir.
SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MADDE I- 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fikrasının 20 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,


MADDE 2-Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.