Uzman erbaş ve uzman jandarmaların özlük haklarının iyileştirilmesi teklif edildi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından uzman erbaş ve uzman jandarmaların özlük haklarında iyileştirme yapılması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde kahramanca görev yapan uzman erbaş ve uzman jandarma personeli terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturmaktadırlar. Irak’ın kuzeyinde, Suriye’de ve sınır hattımızda yapılan operasyonlarda, diğer askeri personeIimiz ile birlikte en ön safta mücadele etmektedirler. Bu nedenle uzman erbaş ve jandarmanın bin bir güçlükle ve hayatlarını tehlikeye atarak ifa etmiş oldukları görevlerin niteliği, sahip oldukları hakların iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bu gereklilik, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı personelinin vazifelerini ifa ettikleri süre boyunca ”eşit görev ve eşit hak” anlayışının hâkim olması açısından zaruridir.
Özlük haklarındaki eşitsizlikler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı personeli arasında adaletsizliğe sebep olmaktadır. Terörle mücadelede yer alan uzman erbaş ve jandarmanın ek göstergelerinin eşitlik ve adalet ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yine hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığ bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan uzrnan erbaş ve Uzman jandarmalarm muvazzaf statüsüne kavuşturulması gerekmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlerini kahramanca ifa eden uzman erbaş ve uzman jandarma personelin maruz kaldığı adaletsizliğin önüne geçilebilmesi, eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve bu çerçevede yapılacak özlük haklarındaki İyileştirmelerle uzman erbaş ve uzman jandarma personelin sorunlarının giderilmesi için 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda ve 3456 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederim.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde I- Uzman jandarmaların, astsubaylığa geçirilmesinde yaş sınırının yükseltilmesi ile aynı kuruma bağlı olarak görev yapan personeller arasındaki eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır.
Madde 2- Astsubaylar için belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarının kıyasen uygulandığı Uzman Jandarmaların ek gösterge rakamı, 3600′ e çıkarılarak özlük haklarının İyileştirmesi amaçlanmıştır.
Madde 3- Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat yapan Uzman erbaşlara uygulanan yaş sınırı arttırılarak daha çok uzman erbaşın astsubay olması amaçlanmıştır.
Madde 4- Astsubaylar için belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarının kıyasen uygulandığı Uzman Erbaşların ek gösterge rakamı, 3600′ e çıkarılarak özlük haklarının iyileştirmesi amaçlanmıştır.
Madde 5 Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan tüm sözleşmeli uz.rnan erbaşların, uzı-nan erbaş kadrolarına atanması amaçlanmıştır. 
UZMAN ERBAŞ KANUNU’NDA VE UZMAN JANDARMA KANUNU’NDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Madde l- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nun 18 İnci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üç numaralı satırında yer alan “35 yaşından gün almamış olmak” İbaresi yaşından gün almamış olmak” olarak değiştirilmiştir.
Madde 2- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarrna Kanunu’nun 2 1 İnci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan “Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakmnı 3000’i geçemez” İbaresi “‘Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 3600’dür” olarak değiştirilmiştir.
Madde 3- 1 8/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 15 İnci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı satırında yer alan “ocak ayının İlk günü İtibarıyla Yirmibeş yaşını bitirmeıniş olmak” İbaresi ocak ayının İlk günü İtibarıyla yirmidokuz yaşını bitirmemiş olmak” olarak değiştirilmiştir.
Madde 4- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 16 ne’ maddesinin birinci fıkrasında yer alan “‘Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakaını 3000’i geçemez” İbaresi ‘”Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 3600’dü”‘ olarak değiştirilmiştir.
Madde 5- 1 8/3/1986 tarihli ve 3259 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na aşağıda belirtilen ek madde eklenmiştir:
”EK MADDE 5- Bu kanun kapsamında sözleşmeli uzman erbaş olarak vazife İfa eden tüm personel, kanunun yürürlük tarihini müteakip, boş kadro olup olmadığına bakılmaksızın Uzman Erbaş kadrolarına atanır. Kadroya atanmalannı müteakip, sözleşmeli personel olarak vazife İfa ettikleri süre de göz önünde bulundurularak atanan kadro ve dereceye uygun özlük haklarından yararlanmaya başlarlar.”

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.