Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin arttırılması için Kanun Teklifi verildi

0

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu tarafından özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenmekte olan ek ücretlerden ücretli öğretmenlerin de yararlandırılması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevlendirilen ücretli öğretmenler diğer öğretmenler gibi maaş almamakta sadece fiilen yaptıkları ders karşılığı ek ders ücreti alabilmektedirler.

Devlet Memur Kanunu’nun 176. maddesi kapsamında aynı kanunun 89. maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen açğının kapatmak amacıyla ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen kişilere ödenecek ek ders ücreti düzenlenmiş, ikinci fıkrasında ise özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü Kurumlarda görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %25 arttırırnlı ödenmesi ayrıntılandırılmştır.

Mevzuatta, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda ek ders ücretinin %25 fazla ödenmesinin nedeni yapılan işin sorumluluğunun diğer kurumlarda yapılan işteki sorumluluktan fazla olmasıdır. Diğer bir değişle, kadrolardan ziyade görevli oldukları okul ve kurumda yapılan iş faktörünün göz önünde tutulduğu görülmektedir. Bu kapsamda, farklı ünvanları olsa da ücretli öğretmenlerde kadrolu öğretmenler gibi bu Kurumlarda aynı sorumluluklara sahipken ek ders ücretinin %25 daha az almaları kamu hizmetinin eşit yapılarak verilmesine karşın, aynı ücreti alamayan çalışanlarda motivasyon ve verimliliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle çalışma barışının sağlanmasını öngören Anayasının 49. maddesine, ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23/2. Maddesinde yer alan ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesine aykırılık taşımaktadır.

Ek ders ücretini %25 arttırımlı alınmasına yönelik yargı kararları da mevcuttur. Bu hususta İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 2010/1040 Esas 2010/2129 Karar sayılı kararında ek ders ücretinin % 25 fazla ödenmesiyle ilgili kanun maddesinde ücretli kadrolu ayrımı olmadığına, özel eğitime muhtaç çocuklarla çalışan ücretli öğretmenlerinde ek ders ücretlerinin % 25 fazlasıyla ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Bu bağlamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesinde yapılacak olan değişiklik ile ücretli öğretmenlere de ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi sağlanarak maaş bazında kadrolu öğretmenlerden daha az ücret alan ücretli öğretmenlerin durumları bir nebze düzeltilerek, eğitim öğretim hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sürüdürülmesi amaçlanmıştır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE ı- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fikra kapsamından ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve memur statüsünde olmayan öğretmenlerde yararlanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ