Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Rozet Yönetmeliğinde Değişiklik

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞERİT ROZET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/1977 tarihli ve 16062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Rozet Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına çeşitli hizmet ve başarıları karşılığı verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esaslarını tespit ve başarıyı teşvik etmektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup general, amiral, subay, astsubay ve uzman erbaş ile erbaş ve erleri (sözleşmeli erbaş ve erler dâhil) kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Dayanak:

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin mevcut 3 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin mevcut 4 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe mevcut 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk:

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin mevcut 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.