Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

0

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 382 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi “otuz” şeklinde, “Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “ve duyuru panosunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Sözlü sınavın, tamamen veya kısmen yapılamayacağı olağandışı durumlarda Komisyon tarafından mevcut olağandışı durumun tespiti ile sınavın video konferans yoluyla yapılması zorunluluğunun tutanağa bağlanması suretiyle, video konferans aracılığıyla sınav yapılabilir. Komisyon tarafından kabul edilen geçerli bir mazerete dayanmaksızın belirlenen zaman aralığında sınava katılamayanlar haklarını kaybetmiş sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Sınav duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadrolara herhangi bir sebeple atama yapılamaması halinde, boş kalan kadrolara Komisyon kararıyla diğer öğrenim dallarında giriş sınavına katılarak başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş iş günü” ibaresi “on beş iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Giriş sınavı sonucunda atanarak göreve başlatılanlar on beş gün içinde e-Uygulama sistemi üzerinden kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kuruma ve ÖSYM’ye bildirilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
ataşehir escort demetevler escort gemlik escort bursa escort bursa escort bursa escort bayan bursa escort bursa escort gemlik escort gemlik escort ataşehir escort istanbul beylikdüzü escort izmit escort bayan pendik escort bayan kocaeli escort bayan