Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT VE DR. ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca

onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına

başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine

ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz

Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.
BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAMKADRO UNVANIKADRO DER.ADETAÇIKLAMA
Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiZoolojiProfesör11Medikal Parazitoloji alanında protozoon, kene ve sivrisinek türleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiFransız Dili ve EdebiyatıFransız Dili ve EdebiyatıProfesör11Doktorasını ve Doçentliğini Dilbilim alanında almış olmak ve Fransız Dili ile Toplum dilbilimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiProfesör11Klinik Mikrobiyoloji Doktorası yapmış olmak ve tümör immünolojisi alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Enürezis Nocturma konusunda biyokimyasal ve epidemiyolojik uluslararası çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Şizofreni ve Kişilik alanlarında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaProfesör11Lisans, Lisanüstü ve Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak. Kampüs planlaması üzerine çalışmaları bulunmak.
Sağlık YüksekokuluBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikProfesör11Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Tıbbi Genetik alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
Çorlu Mühendislik FakültesiTekstil MühendisliğiTekstil MakineleriProfesör11Makine Girişim Modeli, Konfeksiyon, Üretim Yönetimi ve Simülasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda TeknolojisiProfesör11Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak, meyve/sebze teknolojisi, antioksidan aktivite, fenolik/flavonoid bileşik tayini ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatProfesör11Doçentliğini Gelişme İktisadı alanında almış olmak, Türev Piyasalar ile Borsalar alanında, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiDoçent11Mekan Sosyolojisi, Göç ve Mültecilik, Çok Kültürlülük alanlarında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiKimyaAnalitik KimyaDoçent11Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak.Spektroflorimetrik ve hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemlere ilişkin çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiMoleküler BiyolojiDoçent11Tıbbi Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak, Akut Lenfoblastik Lösemide ve Kemik, Kıkırdak, Annulus Fibrosus, Nukleus Pulposus primer doku kültürlerinde moleküler çalışmaları bulunmak.
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent11Doçentliğini Klasik Türk Edebiyatı alanında almış, “Divan, nazire mecmuası, menakıbname, mevlid, şehrengiz, miraciye, metin şerhi” alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoçent11Doçentliğini Maliye alanında almış olmak, Vergi Kültürü, Vergi Teşviki ve Vergi Boşluğu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TarihiDoçent11Doçentliğini İktisadi Düşünce alanında almış olmak, Osmanlı Dönemi Medreselerin Mali Kaynakları, Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesinin işleyiş sistemi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11İç Hastalıkları Romatoloji yandal uzmanı olmak, Sjögren hastalığı konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarımsal BiyoteknolojiBitkisel BiyoteknolojiDoçent11Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Bitki Biyoteknolojisi, moleküler markırlar ve markıra dayalı seleksiyon, bitki popülasyon genetiği konularında çalışmaları bulunmak ve bu alanda projeler yürütmüş olmak.
Veteriner FakültesiKlinik Öncesi BilimlerVirolojiDoçent11Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Kedi viral hastalıkları konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnestezyoloji ve ReanimasyonDr. Öğrt. Üyesi31Kombine spinal epidural anestezi ile yapılan diz protezi ameliyatları hakkında çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDr. Öğrt. Üyesi31İzole organ banyosu düzeneğinde koroner bypass cerrahisinde kullanılan greft/greftler üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDr. Öğrt. Üyesi31Endoskopik Kulak Cerrahisi alanında çalışması bulunmak, koku ve tat alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDr. Öğrt. Üyesi31Fetal cerrahi alanında çalışmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğrt. Üyesi31Çocuk Nörolojisi yandal uzmanı olmak. Görsel uyarılmış potansiyellerle ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi CerrahiDr. Öğrt. Üyesi31Mikrocerrahi ve yara iyileşmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakım ve Gençlik HizmetleriÇocuk GelişimiDr. Öğrt. Üyesi31Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Sosyal Bilgiler ve Biyografilerle Değerler Eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

5380/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.