Süleyman Demirel Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:

1 – Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

2 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3 – Özgeçmiş

4 – Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5 – Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6 – Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7 – ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8 – Yabancı Dil Belgesi

9 – İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10 – Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak).

11 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru : 20.04.2020

Son Başvuru : 04.05.2020

Ön Değerlendirme : 08.05.2020

Sınav Giriş : 11.05.2020

Nihai Sonuç Açıklanma : 14.05.2020

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 – Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2 – Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4 – Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5 – Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8 – İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9 – e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

S.NBirimiBölümüABD/ASD/PRGUnvanıDer.Ad.ALESYab. DilÖzel ŞartlarBaşvuru Adresi
1İletişimFakültesiRadyo -Televizyon ve Sinema BölümüRadyo -Televizyon Anabilim DalıÖğr. Gör.(DersVerecek)117050İletişim Fakülteleri Radyo, Televizyon ve Sinema, Radyo ve Televizyon, Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakülteleri Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası video kurgu programları, çok katmanlı video birleştirme programları ve kamera sistemleri operatörlüğü konularında en az 10 yıl tecrübesahibi olmak.Süleyman Demirel Üniversitesi ErtokuşBey Derslikleri A Blok K: 2 Doğu Kampüsü Çünür /ISPARTA0246 211 83 41
2İletişimFakültesiRadyo -Televizyon ve Sinema BölümüRadyo -Televizyon Anabilim DalıÖğr. Gör.(DersVerecek)117050İletişim Fakülteleri Radyo, Televizyon ve Sinema, Radyo ve Televizyon, Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakülteleri Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası Windows Server, Linux CentOS, Adobe Media Server sunucu sistemleri ve C#, Java,Python, ASP .NET, SQL, Swift programlama dilleri konularında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.
Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.