Sözleşmeli subayların, muvazzaf subay olarak istihdam edilmeleri için Kanun Teklifi verildi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sözleşmeli subayların, belirli şartları taşımaları hâlinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmeleri amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar, 13 Haziran 2001 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Subay ve Astsubay Kanunu ile birlikte, 30 Ağustos 2003 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamışlardır. Bu kanunla başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelleşmesinin sağlanması ve aynı konuda aşırı derecede maliyetli olan personel yetiştirme masraflarını düşürmek ve çalışma performansı yüksek personel temin etmek amaçlanmıştır. Türkiye’nin iyi üniversitelerinden mezun olan, gerekli fiziksel ve yazılı sınavlarını başarıyla vererek seçilen ve uzun askeri ve mesleki eğitim alan, aynı zamanda en zor şartlarda görev yapan sözleşmeli subay/astsubaylar ilgili kanun uyarınca subaylarda yüzbaşılığa, astsubaylarda üstçavuşluğa kadar terfi edebilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan personel hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma sonucu çok sayıda subay astsubay meslekten ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış veya açığa alınmıştır. Mevcut durumda ortaya çıkabilecek subay/astsubay açığının kapatmak için çeşitli planlamalar yapılmakta olduğu bilinmektedir. 2003 yılından beri MSB bünyesinde görev yapan sözleşmeli subay. ve astsubaylar hakkında gerekli araştırmaların yapılmasını müteakiben istekli olanların muvazzaflığa geçirilmeleri ortaya çıkabilecek subay/astsubay açığını bir nebze de olsa kapatacaktır. 2003 yılından itibaren alınan sözleşmeli subayların halihazırda büyük çoğunluğu yüzbaşı rütbesinde bölük komutanı, kısım amiri, şube müdürü, şube başkanı gibi temel ve kritik görevlerde bulunmaktadır. Kadroya geçirilmeleri devlet için maliyet-etkin olacaktır.

Kanun teklifimizle, TSK bünyesinde vatanı ve milleti uğruna fedakârca hizmet eden sözleşmeli subaylarımızın 10 yıllık hizmetten sonra başvurmaları dahilinde muvazzaf subaylığa geçirilmeleri amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Kanununda yapılan değişiklikle sözleşmeli subayların belirli şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa geçirilmeleri amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük Maddesidir

MADDE 3- Yürütme Maddesidir 

4678 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-13/06/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli subaylardan, 10 yıllık hizmet süresini dolduran, yüzde 85 sicil ortalamasını sağlayan ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar, başvurmaları halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsali muvazzaf subaylığa geçirilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler; subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere on beş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.