Sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçirilmesi için Kanun Teklifi verildi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu tarafından sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçirilmesi, tayin ve bir derece verilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Dünyada ve ülkemizde yaşanan kovid 19 salgınında en ön safta sağlık çalışanlarımız mücadele etmektedir. Çoğu zaman ailelerinden uzak insanüstü bir gayretle çalışan sağlık emekçilerinin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Doktorundan hasta bakıcısına, hemşiresinden temizlik görevlisine kadar tüm sağlık emekçileri halkımızın bu pandemiyi atlatması için ellerinden gelenin fazlasını yapmıştır.
Buna karşılık Adalet ve Kalkmma Partisi hükümetinin sağlık çalışanlarına layık gördüğü ücretler yaptıkları fedakârlıkları karşılamaktan çok çok uzaktır. Öte yandan sağlık çalışanlarının hak ettikleri maaşı alamamanın yanı sıra başka birçok sorunu vardır. Güvencesiz çalışma, tayin taleplerinin yerine getirilmemesi gibi. Yine aym işi yapanlar farklı ücretler almaktadır.
Yapılacak yasal düzenleme ile en azından sağlık çalışanlarının bir takım talepleri kolaylıkla yerine getirilebilir ki bu bizim fedakâr sağlık çalışanlarına karşı bir borcumuzdur.

Teklifle Sağlık Bakanlığı çalışanları ile Üniversite Hastanelerinde çalışanlara çalışanlarına bir derece verilmesi, özlük haklarının iyileştirilerek güvenceli çalışmaları için kadro verilmesi ve bir kereye mahsus olmak üzere istedikleri yerlere tayin olabilme hakkı getirilmektedir.

Düzenleme ile Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan tüm personele ve Kamu Üniversitelerinin Hastanelerinde çalışanlara bir derece verilmesi sağlanmaktadır. Sözleşmeli, geçici vb adlar altında bu kurumlarda çalışan personele de yaptıkları göreve göre daimi işçi veya memur kadrosu verilmektedir.
Kovid 19 pandemisinin sağlık çalışanlarında yarattığı sorunların çözümüne katkı için kovid 19 pandemisi sırasında Sağlık Bakanlığınca pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına il içi veya iller arası tayin hakkı verilmektedir.

1 Mayıs 2021 itibariyle pandemi hastanelerine çalışan işçi veya memur statündeki tüm çalışanlara diledikleri takdirde il içi veya iller arası tayin için başvuru yapma imkânı getirilmektedir. Bu çalışanların tayininin istedikleri yerlere yapılması sağlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 Sağlık çalışanlarının devlet memurluğu kadrosuna geçirilmesi sağlanmaktadır. Yine kadroya geçirilen personel dahil olmak üzere pandemi hastanelerinde çalışan sağlık personeline bir kereye mahsus olmak üzere il içi veya il dışı tayin hakkı verilerek talep ettikleri yerlere tayinlerinin yapılması sağlanmaktadır. Böylelikle özellikle pandemi sürecinde yoğun olarak çalışan ve yıpranan sağlık personeline bir hak tanınmaktadır.

MADDE 2 : Sağlık personeline bir derece verilmektedir

MADDE 3 : Yürürlük maddesidir.

MADDE 4: Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 47- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşları ile kamu üniversitesi hastanelerinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli başka bir koşul aranmaksızın Sağlık Bakanlığının memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde değerlendirilir.

Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dâhil olmak üzere talepleri hâlinde, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığınca pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerde çalışan sağlık personellerinin bir defaya mahsus olarak istedikleri yerlere atamaları yapılır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanunun sağlık Hizmetleri ve Yardımcı sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin kazanılmış hak aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve aym derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.