Sözleşmeli Öğretmenlerin Kadroya Geçirilmeleri İçin Kanun Teklifi Verildi

0

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerin, başka bir koşul aranmaksızın Bakanlığın öğretmen kadrolarına atanması amacıyla Kanun Teklifi verildi.

Söz konusu Kanun Teklifi metni:

Ülkemizde, 100 bine yakın öğretrnen açığı, eğitimde kadrolu öğretmen atamaları yapılmadan, sözleşmeli ve bir takım farklı statüdeki öğretmenler aracılığıyla kapatılmaya çalışıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına yönelik genelge ve yönetmelikler incelendiğinde, sözleşmeli statüsünde çalışan öğretmenler ve kadrolu çalışan öğretmenler arasında aynı işi yapmalarına rağmen özlük ve mali haklar konusunda bir takım farklılıklar olduğu görülmektedir.

Sözleşmeli öğretmenler her yıl sözleşmeleri yenilenerek yeni sözleşme imzalamaktadırlar. Bu sebeple sözleşmeli öğretmenler, çalıştıkları süre ne olursa olsun kadrolu öğretmenlerin hizmet süreleri sonucunda ulaştıkları kıdem ve derece hakkına sahip olamamaktadırlar. Sözleşmelerinin her yıl tekrar yenilenmesi, ayrıca kadroya atanmaları durumunda derece ve kademe ilerlemesi gibi devlet memurlarının sahip olduğu avantajlardan yararlanmalarının önüne geçmekle beraber maaşlarında da oluşması gereken artışı engellemektedir.

Sözleşmeli öğretmenleri, emsal durumdaki kadrolu öğretmenlerden ayıran bir diğer fark ise isteğe bağlı tayin haklarının olmamasıdır. Bunların yanı sıra kadrolu öğretmenlere tanınan görevde yükselme sınavlarına (Müdür ve Müdür Yardımcılığı) katılma hakkından, sözleşmeli öğretrnenler muaf tutulmaktadır. Bu sebeple de eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirilememektedirler.

Yukarıda bahse konu gerekçeler neticesinde sözleşmeli öğretmenler daimi kadroya geçirilerek kadrolu meslektaşları ile arasındaki farklılıklar kaldırılmalı ve oluşan mağduriyet giderilmelidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN
KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendindeki “Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam başka bir koşul aranmaksızın Milli Eğitim Bakanlığımn öğretmen kadrolarına atanır. Bu şekilde atananların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde değerlendirilir.

Sözleşmeli öğretmen olarak en az bir yıl çalışanlardan temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olanların adaylıkları memuriyete atandıkları tarih itibarıyla kaldırılmış sayılır. yıldan az hizmeti bulunanların adaylıkları, bir yılı tamamladıkları tarih itibarıyla kaldırılır.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ