Şırnak Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2020-03)

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Tarihleri; İlk Başvuru Tarihi: 04.05.2020 Son Başvuru Tarihi: 18.05.2020 Mesai bitimi

– Profesör adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, hizmet belgesi, Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 5 (beş) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

– Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

– Doktor Öğretim Üyesi adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarının asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları ile askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flash disk) şahsen veya posta yolu ile ilana çıkılan kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

– CD/flashdisk İçerikleri;

– Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

– Özgeçmiş ve Eserler Listesi

– Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesinin imzalanıp taratılmış hali.

– Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği.

– Diplomaların Taratılmış Hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi)

– Bilimsel Çalışmalar.

– İlan Metni.

– Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

– Müracaat edecek adayların “Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine

getirmeleri gerekmektedir. (http://www.sirnak.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Hızlı Erişim İdari /Mevzuat /Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

– İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından

(www.sirnak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAMUNVANADETDER.AÇIKLAMA
ÖÜ2020/12Güzel SanatlarFakültesiMüzikMüzikDr. Öğr. Üyesi15Müzik Alanında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.
ÖÜ2020/13MühendislikFakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiYenilenebilir Enerji SistemleriProfesör11Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Biyoyakıtlar) ile ilgili çalışmaları olmak.
ÖÜ2020/14MühendislikFakültesiElektrikElektronikMühendisliğiElektrik MakinalarıDoçent13Enerji ayrımı X-Işını Spektroskopisi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ2020/15MühendislikFakültesiMadenMühendisliğiCevher HazırlamaDr. Öğr. Üyesi13Maden Mühendisliği alanında Doktora yapmış olup, Kömür ve Hidrometalurji üzerine çalışmaları olmak
ÖÜ2020/16İlahiyatFakültesiTemel İslamBilimleriKelamDr. Öğr. Üyesi11İlgili alanda doktora yapmış olup, Kelam- Bilim ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ2020/17İktisadi ve İdari BilimlerFakültesiİşletmeTicaret HukukuDoçent11İşletme alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
ÖÜ2020/18İktisadi ve İdari BilimlerFakültesiİktisatİktisadi Gelişme veUluslararası İktisatDoçent13İktisat alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
ÖÜ2020/19İdil Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant Ve Veteriner SağlıkDr. Öğr. Üyesi14MikroRNA408’in abiyotik stres koşullarında fonksiyonun belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.