Şırnak Üniversitesi 15 Öğretim Elemanı Alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2020-04)

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır.

– Profesör adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, hizmet belgesi, Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 5 (beş) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

– Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

– Doktor Öğretim Üyesi adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarının asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları ile askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flash disk) şahsen veya posta yolu ile ilana çıkılan kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

– CD/flashdisk İçerikleri;

– Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

– Özgeçmiş ve Eserler Listesi

– Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesinin imzalanıp taratılmış hali.

– Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği.

– Diplomaların Taratılmış Hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi)

– Bilimsel Çalışmalar.

– İlan Metni.

-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU EVRAKLARI:

1- Başvuru dilekçesi

2- Kimlik Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Lisans mezuniyet belgesi ve transkript fotokopisi.

5- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi fotokopisi.

6- ALES Sonuç Belgesi.

7- İlan şartlarında var ise Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

– Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

– Müracaat edecek adayların “Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.sirnak.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Hızlı Erişim İdari /Mevzuat /Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

– İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.sirnak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru Tarihleri: İlk Başvuru Tarihi: 06/08/2020 Son Başvuru Tarihi: 20/08/2020 Mesai bitimi

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 21/08/2020

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrolarının giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı tarihi ve saati: 26/08/2020 – 10:00,

Sonuç açıklama tarihi: 28/08/2020

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla