Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Elemanı, 15 Öğretim Üyesi Alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5 ‘lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

5- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden

ulaşılabilir.),

2- Özgeçmiş (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.),

3- 2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),

4- ALES ve Yabancı Dil Belgesi,

5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler),

6- Mezuniyet Belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.),

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,

8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

9- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için),

10- Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi.

C) SINAV TAKVİMİ

D) DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. https://ilan.subu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

E) MUAFİYET

1- Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki

öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 6112/1/1-1

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili

maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

1-Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Nüfus Cüzdan Sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik belgesi,  Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını,  kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitimöğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 6 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2-Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf,  Nüfus Cüzdan Sureti, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında)  taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına “https://personel.subu.edu.tr/tr” adresinden ulaşılabilir.
  • Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15  (onbeş)  gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
İLGİLİ B İ R İ MA D E TD ER . UN V A N AÇ I  K LA  MA 
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı11ProfesörSporda Psikososyal Alanlar, Kadın ve Spor, Sporda Etik konularında çalışma yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı11ProfesörDoçentlik unvanını Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak, Beden eğitimi ve spor eğitimi ile spor yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı11ProfesörBeden eğitimi ve sporda öğretim modelleri ve eğitim programları, ölçme ve değerlendirme konularında çalışma yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı13DoçentDoçentlik unvanını Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak, Sporda pazarlama ve spor sponsorluğu yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı11DoçentDoçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak, Uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler ve güvenlik, ticari ilişkiler konularında çalışma yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı14Doktor Öğretim Üyesiİşletme alanında Doktora yapmış olmak, Aile işletmeleri, kurumsal sosyal sorumluluklar, işletmelerde insan kaynakları problemleri konularında çalışma yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı11Doçentİktisat ve yönetim maliyesi konularında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 11DoçentDoçentlik unvanını Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmak, Tıp elektroniği, fotodinamik terapi, medikal sinyal ve görüntü işleme konularında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 14Doktor Öğretim ÜyesiDoktorasını Elektrik – Elektronik Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak, Fotodinamik terapi, kanser tedavisi, medikal cihaz geliştirme ve yapay zeka konularında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 12DoçentDoçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, Hidrolik, hidroelektrik santralleri ve su kaynakları konularında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı 11DoçentDoçentlik                unvanını               Malzeme   ve               Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak, Yüzey mühendisliği ve kaplama, basınçlı döküm ve ileri imalat teknolojileri konularında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı 11DoçentDoçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak, Atom ve molekül fiziği, atomik hesaplamalar, elektrik ve manyetik kutuplar konularında çalışma yapmış olmak.
Sapanca Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı 11DoçentDoçentlik unvanını Uluslararası İktisat alanında almış olmak, Enflasyon, kredi riskleri, inovasyon, Endüstri 4.0, kobilerde e-ticaret konularında çalışma yapmış olmak.
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı 13Doktor Öğretim ÜyesiDoktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yapmış olmak, Biyopolitika, biyoetik, Devlet felsefesi ve Sosyal Antropoloji konularında çalışma yapmış olmak.
Pamukova Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme      Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi ProgramıBölümü12DoçentDoçentlik unvanını Analitik Kimya alanında almış olmak, Katalizörler, biyoalınabilirlik        ve               antibakteriyel etkiler konularında çalışma yapmış olmak.

6112/2/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.