Özel güvenlik görevlilerinin fiilî hizmet süresi zammından faydalanmaları için Kanun Teklifi verildi

0

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından özel güvenlik görevlilerinin fiilî hizmet süresi zammından faydalanmaları amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Kamu düzeni ve halkımızın güvenliği için 2004 yılında özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabulü ile hayatımıza giren özel güvenlik görevlileri 15 yılda büyük bir ivme kazanmış ve 320 bine ulaşan sayısı ile önemli görevleri gerçekleştiren bir meslek haline gelmiştir.

Özel güvenlik görevlileri çalıştıkları mahalde, can ve mal güvenliğini sağlama görevleri nedeniyle saldırı ve saldırganların ilk hedefi konumundadırlar. Polis teşkilatına yardımcı kolluk kuvveti olnialarına rağmen yaptıkları işin küçümsendiğini, kendilerine saygı gösterilmediğini düşünmektedirler.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin 5188 sayılı kanunda açık biçimde tanımlanmaması da sorunlardan biridir. özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin kesin ve açık bir şekilde belirlenmemesi ve işyerlerinde amir veya yöneticiler tarafından kanunun verdiği yetkiyi aşan emirler verilmesi nedeniyle özel güvenlik görevlileri sık sık vatandaşlarla ve diğer çalışanlarla karşı karşıya gelmektedir. Kanunun verdiği yetkiyi aşan emirlerin yazılı olarak verilmemesi nedeniyle emrin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir sorun çıktığında özel güvenlik görevlileri kurum ve vatandaşlar tarafından olayın tek sorumlusu olarak değerlendirildiği/gösterildiği için kendilerine karşı olumsuz bir algı oluşmaktadır. Ayrıca sözlü olarak verilen emirlerin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir sorun ortaya çıktığında emri veren kişi böyle bir emir vermediğini iddia edebilmekte ve özel güvenlik görevlileri olayın tek suçlusu olarak kalabilmektedir.
Kanun gereği özel güvenlik personeli, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Ancak otopark, bahçe, temizlik gibi farklı işlerde çalıştırılmaktadırlar.

Özel güvenlik görevlilerinin iklim ve çevre şartlarından doğan çalışma ortamı zorlukları vardır. (Mahrumiyet bölgelerine, nöbet noktalarına ulaşım güçlükleri ve zor şartlarda nöbet tutulması, kulübe ısı-ışık durumları vb.)

5188 Sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliği, çalışanların özlük haklarına ve çalışma şartlarına yönelik düzenlemeleri içermemektedir. özel güvenlik hizmeti, kamu hizmetini tamamlayıcı nitelikte olmasına rağmen; sektör çalışanları özlük hakları bakımından aynı işi yapan genel kolluk kuvvetlerinin sahip oldukları haklardan yararlanamamaktadırlar. Yıpranma hakkına tabi olmadan emekli edilmeleri kamu vicdanını sarsmaktadır.

Özel güvenlik sektöründe görev yapan vatandaşlarımızın özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler sektör gelişim sürecine önemli katkılar: sağlayacağı gibi, huzurlu etkin bir görev yapmalarını ve başarıyı da beraberinde getirecektir.

Kanun teklifimiz ile özel güvenlik çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile risk altında ve ağır koşullarda çalışan özel güvenlik görevlilerine fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2-YürürIük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ