Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Daimi İşçi Alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIM İLANI

Üniversitemize Alınacak Personelin
Meslek AdıStatüsüÖğrenim DurumuSınavDurumuKadroAdedi
TemizlikGörevlisiSürekli işçiEn az ilkokul ve en fazla ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmakKura/SözlüSınav15

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı iş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kura usulü ile 15 (on beş) adet Sürekli işçi (Temizlik Görevlisi) alınacaktır.

ilan şartlarını taşıyan adaylar; 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Osmaniye iş Kurumu (iŞKUR) il Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresinde “iş” Arayan” linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL ŞARTLAR:

1 – Türk vatandaşı olmak.

2 – 18 yaşını tamamlamış olmak.

3 – 36 yaşından gün almamış olmak.

4 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5 – Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli)

6 – Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.

7 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Not: ilana ilişkin tüm detaylar 22 Haziran 2020 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında

(www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.