Orman muhafaza memurlarına fiili hizmet zammı verilmesi için Kanun Teklifi verildi

0

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından orman muhafaza memurlarına fiili hizmet süresi zammı verilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu:

Söz konusu Kanun Teklifi Metni:

Orman Muhafaza Memurları, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamında görev yapan, koruma, sınırlandırma ve yangınla mücadele görevi yanında Orman ve Su İşleri Bakanlığın kanunda ve iç çalışma sistematiğinde tanımlanmamış pek çok görevini, mesai mefhumu olmadan 24 saat esası ile yürüten cefakâr kamu çalışanlarıdır. Ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması, işletilmesi ve her türlü muhafazasından sorumlu olup, en zor arazi şartlarında ve her türlü tehlikeye karşı cansiperane görev yapmaktadırlar.

Gerek orman yangınları ile mücadelede gerekse kaçakçılık ve diğer kanun dışı girişimi önleme adına bugüne kadar orman muhafaza memurları onlarca şehit vermiştir. Çalışma riski dikkate alınarak ve bu riskin getirdiği husumet ortamı oluşması nedeniyle 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 77. Maddesi gereğince silah taşmaya yetkili hizmet sınıfında olup, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 164. Maddesi gereği de “Adli Kolluk Görevlisi” olarak tanımlanmaktadırlar. Ancak çalışma ortamında adli kolluk görevi verilen orman muhafaza memurları, adli kolluk hizmetlerine tanınan ekonomik ve sosyal hak edişlerden mahrum
bırakılarak, ayrıştırmaya tabi tutulmaktadırlar. 2011 yılından bugüne uygulanan ve bir nevi sürgün haline getirilmiş, herkese eşit şekilde ve adil puanlama sistemine dayalı olmayan rotasyon uygulamalarının en başta mağdurları haline getirilerek, aile bütünlükleri bozulmuştur.

Yürütmüş oldukları yangın ve kaçakçılıkla mücadele görevleri dikkate alındığında yine bir ayrıştırmaya tabi tutulmakta ve fiili hizmet süresi zammı almamaktadırlar.

Kanun teklifimiz ile orman muhafaza memurlarının fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-Madde ile risk altında ve ağır koşullarda çalışan orman muhafaza memurlarına fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2-YürürIük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

5510 SAYIU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir.
21 Orman Muhafaza İşleri Orman muhafaza işlerinde çalışanlar 60

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ