Öğretmenlere fiilî hizmet süresi zammı Meclis gündeminde

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmenlere fiilî hizmet süresi zammı verilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinde düzenlenen “Fiili Hizmet Süresi Zammı” ile zahmetli, ağır, yıpratıcı ve riskli işlerde çalışanların korunması amaçlanmıştır. Madde hükmü kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmektedir. Böylelikle zahmetli, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara, Kanunda öngörülmüş olan ek sigortalılık süresi ve ek prim ödeme gün sayısı ilave edilmek suretiyle diğer sigortalılara nazaran avantaj sağlanarak erken emeklilik imkânı yaratılmaktadır. Bu sayede riskli, ağır ve yıpratıcı işlerin olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesinde; “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” tanımına yer verilmiştir. Öğretmenlik mesleği, özel bir ihtisas mesleği olmasımn yam sıra, insan kişiliğinin ve toplumun gelişmesinde çok önemli bir işlevinin bulunduğuna şüphe yoktur. Gelecek nesilleri yetiştiren, çocuklarımızı yarına hazırlayan öğretmenlerimiz bu mesleğin ifası sırasında ağır çalışma koşulları ile karşı karşıya kalmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin ağır, yıpratıcı ve riskli koşullarının olumsuz etkilerinin bir nebze de olsa azaltılabilmesi için diğer ağır, yıpratıcı ve riskli meslek gruplarma tanınan fiili hizmet zammı hakkından yararlanabilmeleri gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamına dahil öğretmen unvanında fiilen görev yapanlara, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiilî hizmet süresi zammından yararlanma imkanı getirilerek ortadaki eşitsizliğin kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsarmna dahil öğretmen unvamnda fiilen görev yapanlara, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiilî hizmet süresi zammından yararlanma imkanı getiriliyor.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 20 inci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“21) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sımfı kapsamına dahil öğretmen unvanında fiilen görev yapanlar, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanırlar.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.