Öğretmenler Dönüşümlü Olarak Okulda Bulunacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “Çalışma Planı” konulu yazıda “Eğitim kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, ekte yer alan “Çalışma Planını” uygulamak üzere belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak şekilde bir planlama yapacaktır.” denildi.

İşte o yazı:

İlgi (a) Genelge kapsamında, 31 Ağustos – 18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu “Çalışma Planı”nın uygulanmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

1- Eğitim kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, ekte yer alan “Çalışma Planını” uygulamak üzere belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak şekilde bir planlama yapacaktır.

2- EBA Canlı Sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, eğitim kurumu yönetimince yapılacak planlama dâhilinde, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecektir.

3- Hazırlık sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını bitirip 9 uncu sınıfa geçen öğrencilere kritik konu ve kazanımlarla ilgili ilgi (a) Genelge’de ifade edilen “Eğitim Programı” yerine bu öğrencilere eğitim kurumu yönetimlerince mevcut programlarına göre canlı ders planlaması yapılacaktır.

4- 10 uncu sınıfın ortak alan derslerinde yer alıp 11 inci sınıfta “Matematik ve Fen Bilimleri”, “Sosyal Bilimler”, “Yabancı Diller ve Edebiyatı” gibi seçmeli dersler bölümlerinden bu dersleri seçmemiş olan öğrencilere de bu bölümlerden ders seçmiş olan öğrencilere olduğu gibi 10 uncu sınıfa ait “Eğitim Programı” uygulanacak olup söz konusu öğrencilere buna ilişkin canlı ders planlaması eğitim kurumu yönetimlerince yapılacaktır.

5- 2020 Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarına göre 9 uncu sınıflara yerleşen öğrencilerin “Eğitim Programı”, fen bilimleri dersinin kritik konu ve kazanımlarının fizik, kimya ve biyoloji dersleri, Türkçe dersinin kritik konu ve kazanımlarının ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilişkilendirilmesinde olduğu gibi 8 inci sınıfta gördükleri derslerin ilişkilendirilebileceği ilgili alan öğretmenleri tarafından verilecektir.

6- Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerine ilişkin ilgi (a) Genelge’de ifade edilen “Eğitim Programı” yerine, öğrencilerin bulundukları sınıf düzeylerine ait öğretim programları uygulanacak olup söz konusu alan zümre öğretmenlerince belirlenecek konu ve kazanımlar çerçevesinde bu alan öğretmenlerinin haftada bir saat canlı sınıf uygulaması yapacakları şekilde planlama yapılacaktır.

Bu kapsamda, ekte sunulan “Çalışma Planı”nın ilgi (a) Genelge doğrultusunda ve yukarıda yapılan açıklamalara göre ayrıca ilgi (b) Kılavuzda yer alan hususlara dikkat edilerek uygulanması hususunda,

Gereğini arz ve rica ederim.

Cengiz METE
Bakan a.
Genel Müdür

windows 10 enterprise lisans
Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.