Öğrenim kredisi geri ödemelerinde faiz alınmaması için Kanun Teklifi verildi

CHP Milletvekilleri tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine verilen öğrenim kredisinin geri ödenmesinde faiz alınmaması ve mevcut öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin terkin edilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

GENEL GEREKÇE

Son yıllarda artan işsizlik ve hayat pahalılığı üniversiteyi bitiren öğrencilerin çoğunun işsiz kalmasına neden olmuştur. Uzun süre iş bulamayan öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını ödemekte zorlanmaktadırlar. 300 bine yakın yurttaşımız öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altına girmiştir.

Eğitim tüm yurttaşlarımızın en temel hakkıdır. Üniversiteyi kazanan ve ailesinden uzak kentlerde eğitim-öğretimini devam ettiren öğrencilerin bu süreçte çeşitli desteklere ihtiyaçları bulunmaktadır. Ülkemizin ekonomik koşulları dikkate alındığında, aile bütçelerinin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı açıktır. Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde, gençlerimiz beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır.

Üniversite çağlan bireylerin geleceklerinin şekillendiği ve yaşamlarının kalan kısmını etkileyecek en temel kararların verildiği bir dönemdir. Bu nedenle gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve doğru karar vermeleri için maddi manevi kaygı duymadıkları bir dönem geçirmeleri gerekmektedir.

Öğrenim kredisi aylık 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile 550 TL olarak ödenmektedir. Üniversite bitiminde TÜ İK’in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle geri ödeme talep edilmektedir. Büyük çoğunluğu işsiz olan bireylerin 25-30 bin TL’yi bulan meblağları ödemeleri neredeyse imkansızdır.

Iktidara yakın iş insanlarının batıklarının kamu bankaları eliyle kurtarıldığı, vergi borçlarının faizleriyle birlikte silindiği bir dönemde, sosyal devletin gereği olarak verilen eğitim desteklerine faiz yükü bindirilmesi kabul edilebilir değildir.

Devletin görevi; öğrencilere verilen sınırlı desteklerden yanlış politikalar nedeniyle açık veren bütçeye kaynak yaratmaya çalışmak değil, geleceğimiz olan gençlere daha nitelikli eğitim ve eğitimlerine uygun istihdam ortamları oluşturmak olmalıdır. Gençlerine iş üretemeyen bir yönetimin, gençlerinden faiz yükü bindirilmiş öğrenim kredisi tahsil etme çabası sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Kanun teklifi ile üniversiteyi bitiren gençlerimizin yeni bir yaşam inşa ederken zorlanmamalan, devletin sa eğitim desteğinin, içeriğine uygun şekilde sürdürülmesine katkı sağlamalar verecek bir sistemin kurulması öngörülmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçlarının faizsiz olması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Kredi borcunun tespiti ve ödenmesi ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 3- Mevcut borcu bulunan öğrencilerin borçlarının faizlerinin silinmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.
MADDE 5- Yürütme maddesidir.

 

351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 351 sayılı Kanunun Mülga 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kredinin faizsiz olması

Madde 15- Öğrenim kredisi öğrencilere faizsiz olarak verilir.”

MADDE 2- 351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi

Madde 16 — Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktar üzerinden faizsiz olarak hesaplanır.

Öğrenci, borcunu işe başladıktan bir yıl sonra, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkanlan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren üç yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır. Ancak bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Kamu kurumlarında görev alanların borç taksitler’ bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek yatırılır. Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılan bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir. ”

MADDE 3-351 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hesaplanmış olup henüz tahsil edilmemiş bulunan öğrenim kredisi borçları hakkında da hesaplanmış faizler terkin edilerek 16 not madde hükümleri uygulanır”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.