Necmettin Erbakan Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

ÖNEMLİ NOT : Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ PROGRAMK.UNVANIDERECEADETÖZEL ŞARTLAR
Havacılık ve Uzay Bilimleri FakültesiHavacılık YönetimiHavacılık YönetimiProfesör11Yalın ve yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Enürezisi olan çocuklarda propranolol kullanımı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTarihOrtaçağ TarihiProfesör11Tarih felsefesi ve Kürt tarihi alanında çalışmaları bulunmak.
Uygulamalı Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriProfesör11Yerel Yönetimler, E-Devlet uygulamaları, Siyasetname ve Adaletname konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDoçent11Sosyal Bilgiler derslerinde destanların değerler eğitimi açısından kullanılabilirliği konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDoçent11Stylohyoid ligament kalsifikasyonları ve etkili faktörlerin araştırılması konusunda çalışmaları olmak.
Ereğli Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent11Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Türk romanı ve Türk hikayeleri üzerine çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoçent11Gebelerde gebelik öncesi sezgisel yeme ölçeğinin Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoçent11Sağlık ocaklarının verimliliğinin değerlendirilmesi ve kanser taramaları için tutum ölçeği geliştirilmesine yönelik çalışma yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiHarita MühendisliğiÖlçme TekniğiDoçent11Hassas nokta konum belirleme ve göreli konum belirleme tekniklerinin deformasyon analizindeki performansları üzerine çalışma yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzemeDoçent31Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrokimyasal sensörler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonNörolojik RehabilitasyonDoçent11Omurga morfometrisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Veterinerlik FakültesiKlinik Öncesi BilimleriVeterinerlik VirolojiDoçent31Doçentliğini Veteriner Viroloji alanında almış olmak. Sığırlarda löykoz hastalığı hakkında ve sığırların nodüler ekzantemi konusunda çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGrafikGrafikDr.Öğr.Üyesi51Tipografi alanında doktora yapmış olmak. Kitap ve yayın tasarımı ile tasarım tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpDr.Öğr.Üyesi31Geriatrik acil servis hastalarının başvuru semptomları ve geriatrik acil servis hastalarında skorlama sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriSpor HekimliğiDr.Öğr.Üyesi31Uzun mesafe koşusunun fizyolojik etkileri üzerine araştırma yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDr.Öğr.Üyesi51Bilgisayar Mühendisliği  alanında doktora yapmış olmak. Görüntü işleme alanında derin öğrenme uygulamalarına yönelik çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıDr.Öğr.Üyesi51Evrimsel tabanlı algoritmaların arazi toplulaştırma alanında kullanılması üzerine çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHukuk BilimleriDr.Öğr.Üyesi51Filistin siyaseti ve Siyonizm üzerine çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerAvrupa BirliğiDr.Öğr.Üyesi51Suriye krizi ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışma yapmış olmak. Almanca ya da Fransızca ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Veterinerlik FakültesiTemel BilimlerVeterinerlik FizyolojisiDr.Öğr.Üyesi51Nöropati modellerinde oksitosin ve progesteronun etkileri üzerine çalışmış olmak.

6203/1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.