Muş Alparslan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Elemanı Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde dosyalarına eklemeleri zorunludur.

Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İnternet Adresi: www.alparslan.edu.tr

İlk Başvuru Tarihi : 27.07.2020

Son Başvuru Tarihi : 10.08.2020

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ PROGRAMKADRO UNVANIKADRO DERECEKADRO ADEDİİLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDr. Öğr. Üyesi31Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Veri madenciliği üzerine çalışmaları olmak.
2Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDr. Öğr. Üyesi31Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Portfolyo konularında çalışmış olmak.
3Eğitim FakültesiEğitim BilimleriHayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktor yapmış olmak. Terapi modelleri üzerinde çalışmış olmak.
4Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler EğitimiDr. Öğr. Üyesi31Zihin Engelliler Eğitimi veya Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin okuma-yazma becerileri konularında çalışmaları bulunmak.
5Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent21 
6Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiSosyometriDr. Öğr. Üyesi31Sosyolojide doktora yapmış olmak. Sivil toplum, politik toplum konularında çalışmaları olmak.
7Fen Edebiyat FakültesiFelsefeFelsefe TarihiDr. Öğr. Üyesi21Felsefede doktora yapmış olmak. Metafizik, paranoya veya sanat konularında çalışmaları olmak.
8İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İşletmecilik ve TicaretUluslararası İşletmecilik ve TicaretDoçent31 
9İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımReklamcılık ve TanıtımDr. Öğr. Üyesi31Reklamcılık ve tanıtım alanında doktora yapmış olmak.
10İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDoçent11 
11Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDoçent11 
12Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDr. Öğr. Üyesi31Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Antrenman Bilimi alanında çalışmaları olmak.
13Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve GüvenliğiDoçent11 
14Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetDr. Öğr. Üyesi51Sosyal     Hizmet     alanında                 doktora yapmış olmak.
15Sağlık Bilimleri FakültesiGerontolojiGerontolojiDr. Öğr. Üyesi31Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
16Teknik Bilimler Meslek YüksekElektronik ve OtomasyonBiyomedikal Cihaz TeknolojisiDoçent11 
17Teknik Bilimler Meslek YüksekElektronik ve Otomasyonİnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperasyonlarıDr. Öğr. Üyesi31Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Siber saldırılar ve güç sistemlerinin güvenilirliği konularında çalışmaları olmak.
18Varto Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TeknikleriOptisyenlikDoçent11 
19Varto Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TeknikleriOptisyenlikDr. Öğr. Üyesi31Doktora eğitimini geometri alanında tamamlamış olmak.

   5765/1/1-1

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

6- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

8- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfası mevzuat ve formlar kısmından temin edilecektir.)

2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması

3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi

4- Doktora belgesi (Doktora yapmış olmak özel şartı aranan adaylar için)

5- ALES Sonuç belgesinin çıktısı,

6- Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadrolarına başvuracak adaylar için)

7- Nüfus cüzdan fotokopisi.

8- Özgeçmiş,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),

11- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

12- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Askerlik belgesi, Adli Sicil Belgesi ve diplomaların, başvuru sırasında “E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösterir belgenin, müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADIADRESTELEFON NUMARALARI
İslami İlimler FakültesiMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi İslami İlimler Fakültesi, 49250 Merkez-MUŞ0 (436) 249 1855 / 0 (436) 249 4949
Sosyal Bilimler Meslek YOMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 49250 Merkez-MUŞ0 (436) 249 24 53 / 0 (436) 249 49 49 
Teknik Bilimler Meslek YOMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 49250 Merkez-MUŞ0 (436) 249 25 03 / 0 (436) 249 49 49 
Varto Meslek YO
RektörlükMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığı, 49250 Merkez-MUŞ0 (436) 249 11 37 / 0 (436) 249 49 49  
Başvuru Başlangıç TarihiTemmuz 2020
Son Başvuru TarihiAğustos 2020 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç TarihiAğustos 2020
Giriş Sınavı TarihiAğustos 2020
Nihai Değerlendirme Sonuç TarihiAğustos 2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesiwww.alparslan.edu.tr

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMKADRO UNVANIKADRO DERECEKADRO ADEDİİLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatıÖğr. Gör. (Ders Verecek)71Arap Dili ve Belagatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili Eğitimi veya Arapça Öğretmenliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiÖğr. Gör. (Ders Verecek)71Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf veya Kelam alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kıraat ya da tashih-i hurûf eğitimi almış olmak.
3Teknik Bilimler Meslek YüksekTasarımGrafik TasarımıÖğr. Gör. (Ders Verecek)61Sanat ve Tasarım alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 4 yıl tecrübeli olmak.
4Sosyal Bilimler Meslek YüksekOtel, Lokanta ve İkram HizmetleriAşçılıkÖğr. Gör. (Ders Verecek)61Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü lisans mezunu olmak. Aşçılık alanında Usta Öğreticilik veya Ustalık Belgesine sahip olmak. Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla Aşçılık alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
5Varto Meslek YüksekokuluEczane HizmetleriEczane HizmetleriÖğr. Gör. (Ders Verecek)61Eczacılık Fakültesi mezunu veya Kimya, Biyokimya lisans mezunu olmak ve belirtilen anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
6Rektörlük  Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)62Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri   ve     Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar- Enformatik,  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 5765/2/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.