Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, hizmet belgesini içeren 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik unvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4.maddesi )

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

NOT: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu

bulunmamaktadır.

AÇIKLAMALAR:

  1. Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
  2. Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacak olup, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
  3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  4. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
  5. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
  6. (*) Adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
  7. İdare uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
BİRİMBÖLÜMABDUNVANDER.AÇIKLAMA
Bodrum Güzel Sanatlar FakültesiHeykelHeykelDoçent1Açık Alan Taş Heykelleri, Doğu Mitolojileri ve Heykelleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Bodrum Güzel Sanatlar FakültesiSahne SanatlarıSahne SanatlarıDoçent1Tiyatro Müziği alanında uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıProfesör1Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Anlatıbilim, öykü çözümlemesi ve şiir incelemesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiTarihGenel Türk TarihiProfesör1Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Seyahatnameler ve Türk Dünyasının Enerji Politikaları Tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDoçent1Karia Bölgesinin Geç Antik ve Bizans dönemlerine ait eserleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent1Matematik eğitim alanında Doçentliğini almış olmak. Görsel ispatlar ve çevrimiçi matematik eğitimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Fen FakültesiİstatistikUygulamalı İstatistikProfesör1Doçentliğini nicel karar yöntemleri alanında almış olmak. Path analizi yöntemi ve veri madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen FakültesiFizikMatematiksel FizikDoçent1Proteinlerin Matematiksel Modellenmesi ve 3d-4f bileşiklerinin lüminesans özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen FakültesiKimyaOrganik KimyaDoçent1Organik sentez, fotokimya ve organik moleküllerin elektrokimyasal sensör uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (*)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerProfesör1Doçentliğini Avrupa Birliği alanında almış olmak. Çatışma ve Barış çalışmaları konusunda yayınları olmak. (Açıklamalar 6. Madde)
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriYönetim ve Çalışma PsikolojisiProfesör1Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Çalışma psikolojisi, iş-yaşam dengesi ve işyeri şiddeti konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu YönetimiYönetim BilimleriProfesör1Kamu yönetiminde takdir yetkisi, e-devlet, kolluk hizmeti ile siyaset ve bürokrasi ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaDoçent1Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak. Dağıtım Kanalları ve Girişimcilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiMaden MühendisliğiMaden İşletmeProfesör1Kayaçlarda tünel tasarımı ve mermercilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriProfesör1Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Arama Motorları ve Doğal Dil İşleme alanlarında Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiDr. Öğr. Üyesi3Kombinatoryal malzeme bilimi ve enerji uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoçent1Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Turizmde Yerel Halk ve Bölgesel Kalkınma konularında çalışmalar yapmış olmak.

5365/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.