Mobilya boya atölyelerinde çalışanların, fiili hizmet zammından yararlanması teklif edildi

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir tarafından mobilya boya atölyelerinde çalışanların, fiili hizmet zammından yararlanan sigortalılar kapsamına alınması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklif:

GENEL GEREKÇE:
Bazı meslek grupları, yapılan işlerin tehlikeli olması nedeniyle çeşitli sağlık riskleri içermektedir ve bu risklere bağlı hak kayıplarımn bir ölçüde giderilebilmesi için çalışanlara yıpranma hakkı uygulanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40 ıncı maddesine göre; kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi, çimento, kot fabrikalarında çalışanlar için yıpranma hakkı uygulanmaktadır.
Son derece yorucu ve tehlikeli olan sektörlerden biri de mobilya boyacılığıdır. Mobilyaların boyanmasında kullanılan vemik, polyester, solvent ve boyaların çoğu kanserojen kimyasallar içermektedir. Bu maddelerin sağlık yönünden riskleri bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bu alanda çalışan boyacıların neredeyse tamamının akciğer hastalıklarına erken yaşta yakalandıkları, solunan ve temas edilen kimyasalların alerjik sorunlara, özellikle bronşiyel astımın oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Koruyucu maske kullanımında bile boya veya solventlerin vücuda etkileri önlenememektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, üniversitelerin, meslek hastalıkları hastanelerinin yaptığı sağlık taramalarında mobilya boya atölyelerinde 15 yılın üzerinde çalışanların tamarmna yakınının meslek hastalığına yakalandığı tespit edilmiştir. Bu meslekte 25 yılı doldurup da sağlıklı olarak emekli olan mobilya boyacısı, yok denecek kadar azdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda mobilya boyacılığı, maden işçiliği gibi çok riskli meslelder arasında yer almakta, fakat madencilere verilen erken emeklilik hakkı kendilerine verilmemektedir. Sağlık risklerine rağmen, mecburen zor şartlar altında mesleklerini sürdürmek zorunda olan mobilya boyacılarına bu haklarının verilmesi gerekmektedir. Mobilya boyacılarının da ülkemizin her vatandaşı gibi sağlıklı bir ömür ve emeklilik geçirmesi yasal bir haktır.
Mobilya boya atölyelerinde çalışan emekçiler, söz konusu sağlık riskleri nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ‘Fiili Hizmet Süresi Zammı’ başlıklı 40 ıncı maddesi kapsamına alınmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ:
MADDE I: Mobilya boya atölyelerinde çalışanların, fiili hizmet zammından yararlanan sigortalılar kapsamına alınması amaçlanmıştır.
MADDE 2: Yürürlük maddesidir.
MADDE 3: Yürütme maddesidir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE ı- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (21) numaralı bent eklenmiştir.

Kapsamdaki Kapsamdaki Eklenecek
İşler/işyerleri Sigortalılar Gün Sayısı

21) Mobilya Boyacılığı İşlerinin
Yapıldığı Fabrika ve Atölyeler Boya İşçisi 90
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.