Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik

0

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2018 tarihli ve 30323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ