Mersin Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular

2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

– Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

– Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olması gereklidir.

– Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

– İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

– 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuruda istenilen belgeler

– Profesör kadrosu için (http://pdb.mersin.edu.tr/birimicerik/21/205/profesor) adresinde,

– Doçent kadrosu için (http://pdb.mersin.edu.tr/birimicerik/22/205/docent) adresinde,

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için (http://pdb.mersin.edu.tr/birimicerik/23/205/doktor-ogretim-uyesi) adresinde yer almaktadır.

– Bu belgelerin Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.

Başvuru Yeri

Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir. (Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

alınmayacaktır.)

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETNİTELİK
20-008Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDr.Öğr.Üyesi51Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında yapmış olmak. Cone Beam Computed Tomography (CBCT) de stitching üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20-009Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDr.Öğr.Üyesi51Uzmanlığını Endodonti alanında yapmış olmak. Periapikal lezyonlarda kanal içi ilaçların etkisini araştıran klinik çalışmalar yapmış olmak.
20-010Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDr.Öğr.Üyesi51Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında yapmış olmak. Güncel CAD/CAM seramik bloklarında farklı yüzey işlemlerinin makaslama bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-011Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimProfesör11Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak. Eleştirel düşünme ve dönüşümsel öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-012Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimDoçent11Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programları, öğretmenlerin sınıf içi söylemi, eğitimde meta-analiz ve meta-özet konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-013Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkProfesör11Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Mesleki tükenmişlik, eş tükenmişliği, öğrenci tükenmişliği ve işle bütünleşme konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-014Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiProfesör11Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak. Bilgi yönetimi, performans değerlendirme, okul temelli değerlendirme ve okul büyüklüğü konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-015Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak. Göç, iskan, mübadele ve azınlık konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-016Erdemli Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyonİşletme YönetimiProfesör11Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Turizm ve enerji sektörlerinde sermaye yapısı, firma değerlemesi ve finansal analiz konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-017Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokuluİşletme Bilgi Yönetimiİşletme Bilgi YönetimiProfesör11Doçentliğini Tarım Ekonomisi alanında almış olmak. Kırsal kalkınma ve kadın konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-018Fen Edebiyat FakültesiBiyoteknolojiBiyoteknolojiDoçent11Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. İmmünomodülatör ve fotodinamik terapi ilaç adayları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
20-019Fen Edebiyat FakültesiÇeviriMütercim Tercümanlık (Almanca)Doçent11Doçentliğini Çeviribilim alanında almış olmak. Çeviri kuramı ve çeviri öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-020Hemşirelik FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDoçent11Doçentliğini Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak. Beyin cerrahi hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
20-021Hemşirelik FakültesiHemşirelikDoğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiProfesör11Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Üreme sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonu dönemde kadın sağlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-022İçel Sağlık YüksekokuluSağlık YönetimiSağlık YönetimiDr.Öğr.Üyesi51Doktorasını İşletme Yönetimi alanında yapmış olmak. Yalın yönetim,  mobbing, TİG (DRG), değişime karşı tutum konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-023İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerProfesör11Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış olmak. Hükumet sistemleri, yerel yönetimler ve siyasal katılım alanında çalışmalar yapmış olmak.
20-024İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMali HukukDoçent11Hukuk lisans mezunu olmak. Doçentliğini Mali Hukuk alanında almış olmak. Mali hukuk ve kamu zararı konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-025Mersin Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonSağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)Doçent11Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak. Uzaktan eğitim, inovasyon ve küresel göstergeler alanında çalışmalar yapmış olmak.
20-026Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiProfesör11Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Su bitkileri ile endüstriyel atık sulardan renk ve ağır metal giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-027Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiProfesör11Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Membran biyoreaktör, endüstriyel atık suların membran proseslerle arıtımı, su geri kazanımı, temiz üretim teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-028Mühendislik FakültesiHarita MühendisliğiHarita MühendisliğiProfesör11Doçentliğini Harita Mühendisliği alanında almış olmak. GPS yazılımları, yüksek çözünürlüklü verilerle heyelan izleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-029Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiKimya MühendisliğiProfesör11Doçentliğini Biyomühendislik alanında almış olmak. Biyomalzemeler, doku mühendisliği ve polimerik kriyojellerin ve elektro-eğrilmiş nanoliflerin doku mühendisliği alanında uygulanması konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-030Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatDoçent11Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Takım çeliklerinde işlenebilirlik ve şekil hafızalı alaşımlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-031Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiMekanikDoçent11Doktorasını tarım makinaları alanında yapmış olup, ilaçlama makinaları ve alev makinaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
20-032Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiBeden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiProfesör11Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sporda karar verme ve bilişsel esneklik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20-033Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant ve Veteriner SağlıkProfesör11Doçentliğini Veteriner Klinik Bilimleri alanında almış olmak. Boğa spermasının in vitro ve in vivo değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
20-034Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör11Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak. Kolorektal cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.
20-035Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Nefroloji)Profesör11Doçentliğini İç Hastalıkları (Nefroloji) alanında almış olmak. Yaşlılarda sodyum, potasyum bozuklukları ve akut böbrek hasarı hakkında epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak
20-036Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDoçent11Doçentliğini Fizyoloji alanında almış olmak. Uzun süreli potansiyalizasyon (LTP) ve NMDA reseptör genleri üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.
20-037Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiDoçent11Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak. Web tabanlı tıp eğitimi yönetim sistemi alanında deneyimli olmak.

5877/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.