Memurların vergi dilimi hangi aylarda değişiyor?

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan matrah tarifelerine göre yılın Ocak ayına %15 oranındaki gelir vergisi diliminde başlayan kamu çalışanları, ücret durumlarına göre yılın izleyen aylarında %20, %27 ve %35 oranındaki gelir vergisi dilimlerine de girebilmektedirler.

Kamu çalışanlarının ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri “gelir vergisi matrahına esas” gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylıklarının gelir vergisine tabi miktarına uygulanan gelir vergisi oranı artmakta ve ilgililerin net maaşı azalmaktadır.

Gelir vergisi tarifeleri kapsamında belirlenen bir üst dilime yükselen memurun gelir vergisine esas ücretinden, o ay için üst dilime giren miktarına üst dilim vergi oranı uygulanmak suretiyle (üst dilime girmeyen miktarına ise alt dilim vergi oranı uygulanarak) gelir vergisi kesilmektedir.

2020 yılı gelir vergisi matrah ve oranları

MatrahGelir Vergisi Oranı
22.000 TL’ye kadarı için  %15
22.001 –  49.000 TL arası için         %20
49.001 – 180.000 TL arası için%27
180.001 – 600.000 TL arası için%35
600.000 TL’den fazlası için%40

Memurlardan bazılarının bu yıl gelir vergisinde (kısmen veya tamamen) üst dilime çıktığı / çıkacağı aylar

Devlet memurları hakkında geçerli olan ücret sitemi, unvanları, hizmet süreleri, aylık dereceleri gibi hususların etkisiyle, gelir vergisi uygulamalarından kaynaklı aylık net maaşlarındaki azalma yılın farklı aylarında ve farklı miktarlarda olabilmektedir.

Aylık ücretleri 657 sayılı Kanuna göre ödenenlerin; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, taban aylık ve yan ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Ücret ve tazminat göstergesine göre maaş alanların ise ücret göstergesi üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Ayrıca, burada değinilmeyecek olmakla birlikte, Devlet memurlarından bazılarının yararlanmakta olduğu; ek ders ücreti, döner sermaye ve sosyal denge tazminatı ödemeleri de gelir vergisi matrahına dahil edilmektedir. Bu nedenle, yazımızda değinmeyeceğimiz söz konusu ödemelerden yararlananların üst vergi dilimine çıkma zamanları aşağıdaki tabloda belirtilenden daha erken olacaktır. 

UnvanD/KKıdemYılı%15’den %20’ye çıkış ayı%20’den %27’ye çıkış ayı%27’den %35’e çıkış ayı
Bakan Yardımcısı1/425ŞubatMartKasım
Genel Müdür1/425MartHaziran
Daire Başkanı (müstakil)1/425MartTemmuz
Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İst., İzmir)1/425NisanTemmuz
Uzman (merkez kariyer)1/425NisanAğustos
Mali Hizmetler Uzmanı (merkez)1/425MayısEkim
Uzman Yrd.(merkez kariyer)9/21MayısKasım
Mali Hizmetler Uz. Yrd.(merkez)9/21Temmuz
Veteriner1/425Eylül
Uzman Tabip1/425Eylül
Şube Müdürü1/425Ekim 
Öğretmen1/425Ekim
Hemşire(mesleki lisans)1/425Ekim
Polis Memuru1/425Ekim –
Vaiz1/425Ekim –
Avukat1/425Ekim –
Mühendis1/425Ekim– 
Memur1/425Ekim– 
Hizmetli1/425Kasım –
VHKİ9/21Kasım –
Polis Memuru8/11Aralık
Öğretmen9/21Aralık
Tekniker9/31Aralık

Not: Tabloda söz edilen Devlet memurlarından; ek ders ücreti, döner sermaye ödemeleri, sosyal denge tazminatı ve gelir vergisine tabi diğer ödemelerden yararlananlar, hizalarında belirtilen aylardan daha erken aylarda üst dilimlere çıkacaklardır.

Kaynak: Memurunyeri.Com

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.