Memurlar hakkında soruşturma açılması kimin iznine bağlıdır?

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, görevlerinden dolayı işledikleri suçlar nedeniyle soruşturma açılabilmesi, ilgili memur için belirlenmiş olan makam tarafından soruşturmaya izin verilmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getiren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı haklarında yargılama yapılabilmesi için soruşturma açılmasına gerek duyulduğu hallerde, soruşturma izninin hangi makamlar tarafından verileceği ile soruşturma iznine ilişkin diğer hususlar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.

Soruşturma izni alınması

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin soruşturma izni alınmasını gerektiren suçlarına ilişkin bir ihbar veya şikâyet alan ya da böyle bir durumu öğrenen Cumhuriyet başsavcıları, hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmadan, ilgili kamu çalışanı hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makamdan soruşturma izni isterler.

Diğer makam ve memurlar ile kamu görevlileri de, bu kapsamdaki bir suçun işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu ilgili memur hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercie iletirler.

Bu kapsamdaki bir suç işlediğini bizzat veya yukarıdaki şekillerde iletilmesi üzerine öğrenen makam (memur hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam) konuya ilişkin bir ön inceleme başlatır. Ön incelemeyi, izin vermeye yetkili merci bizzat yapabileceği gibi, görevlendirebileceği memur ve kamu görevlilerine de yaptırabilir. Yetkili merci, ön inceleme raporu üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir.

Soruşturma izni vermeye yetkili makam, kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verme veya vermeme yönündeki kararını, suçun işlendiğinin öğrenmesinden itibaren (ön inceleme de dahil) en geç 30 gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde 15 gün daha uzatılabilir.

Soruşturma izni vermeye yetkili makamlar

Görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlilerinin yargılanabilmesi için haklarında soruşturma izni vermeye yetkili olan makamlar şunlar:

*İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam tarafından,

*İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali tarafından,

*Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi tarafından,

*Cumhurbaşkanı kararıyla atanan (yukarıda sayılanlar hariç) memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan tarafından,

*Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri tarafından,

*Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkında Cumhurbaşkanı,

*Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından,

*Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı tarafından,

*İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi tarafından,

soruşturma izni kararı verilir.

Bu amirlerin görevleri başında olmadıkları durumlarda, soruşturma izni kararı vekilleri tarafından verilir.

Soruşturma izni vermeye yetkili makamlar, memur veya kamu görevlisinin suçu işlediği tarihteki görevi esas alınarak belirlenir.

Öte yandan, ast ve üst memurların aynı suça birlikte karışmış olmaları halinde, soruşturma izni üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

Memur hakkında soruşturma izni verilmediğinde ne olur?

Soruşturma izni vermeye yetkili olan makamın, ilgili memur hakkında soruşturma açılmasına izin vermemesi halinde, amirin bu kararına karşı Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi tarafından itirazda bulunulabilir.

İtiraz, soruşturma izni verilmemesi kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde, (soruşturma iznini vermeyen makama göre) Danıştay 2. Dairesine ya da soruşturma izni vermeyen makamın yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine yapılır.

Yapılan itirazın kabul edilmesi halinde, dosya yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilerek, Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlık soruşturmasına başlanır ve sonuçlandırılır.

Kaynak: Memurunyeri.Com

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.