Memur Hangi Durumlarda Refakat İzni Alabilir?

Bazı yakınları ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanan Devlet memurları, aylık ve özlük hakları etkilenmeksizin refakat izni kullanabilmektedirler.

Refakat izni verilebilmesi içi bazı şartların varlığı gerekirken, memurların farklı sürelerle refakat izni kullanması da mümkün olabilmektedir.

Refakat izni alınabilecek haller

Memura;

-Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocuklarının ağır bir kaza geçirmesi veya tedavileri uzun süren bir hastalıklarının bulunması,

-Bakmakla yükümlü olmadığı anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek şekilde ağır bir kaza geçirmeleri veya tedavileri uzun süren bir hastalıklarının bulunması,

-Aynı kişi için aynı tarihte başka bir memurun refakat izni kullanmıyor olması

hallerinde, talebi üzerine ve sağlık kurulu raporuna istinaden refakat izni verilir.

Sağlık raporunda bulunması gereken hususlar

Memura refakat izni verilmesinde esas alınacak sağlık kurulu raporunda;

-Hastanın ad ve soyadı,

-Refakati gerektiren tıbbî sebepler,

-Refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunduğu,

-Sürekli ve yakın bakım gerektiği,

-Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi,

-Refakatçide özel niteliklerin aranması durumunda, bu nitelikler

yer almalıdır.  Öte yandan, refakat edecek olan kişinin isminin raporda yer almaması gerektiğini düşünmekteyiz. Zira alınan rapor sağlık sorunu olan kişinin durumuna ilişkin olup refakatçiyi belirlemeye yönelik bir rapor değildir.

Sağlık kurulu raporunda, yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birinin bulunmaması durumunda ise, söz konusu rapora dayanılarak memura refakat izni verilemeyecektir.

Refakat izninin süresi

Memur, refakat izni kullanabileceği bir yakınıyla ilgili olarak;

-En çok 3 ay süre ile refakat izni alabilir. Ancak, refakate konu aynı yakınının aynı rahatsızlığından dolayı gerek görülmesi halinde 3 ay daha refakat izni alabilir. Yani, aynı kişi ve aynı vaka sebebiyle memura verilebilecek refakat izninin toplam süresi 6 ayı aşamaz.

-Daha önce refakat etmiş olduğu yakınının başka bir rahatsızlığından dolayı, yine en çok 6 aya kadar refakat izni alabilir. Yani, sebebin farklı olması durumunda, aynı kişi için memura verilebilecek refakat izninin sayısı ve toplam süresi konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

-Farklı bir yakınının rahatsızlığından dolayı da yukarıda belirtilen sürelerle refakat izni alabilir.

 

Kaynak: Memurunyeri.Com

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.