Memur alımında mülakat yapılmaması için Kanun Teklifi verildi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri ve millî istihbarat hizmetleri sınıfları için hariç olmak üzere Devlet memurluğu sınavının sadece yazılı olarak yapılması, ayrıca mülakat yapılmaması amaçlanmaktadır.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Anayasa’nın 70 maddesine göre “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” Böylece kamu himnetlerine gire her yurttaş için bir hak olarak düzenlenmiştir. Anayasa’nın kamu hizmetlerine girmeyi bir hak olarak düzenlemesi karşısında, yurttaşların bu hakka erişimini düzenlemek gerelanektedir. Aym zamanda, himnete alınmada yalnızca görevin gerektirdiği niteliklerin aranabileceği, yani liyakat ilkesi düzenlenmiştir. Yine Anayasa’nın I I. maddesinde Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı ilkesi ve kuralı düzenlenmiştir. Buna göre, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar.

Bilindiği gibi, kamu hizmetlerine girmek ve Devlet memuru olarak atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda başarı göstermek gerekmektedir. Bunun dışında çeşitli kanunlarda, ilgili kurum ve kuruluşların ayrıca yazılı sınav yapacağı, bu smavdan başarılı olanların ise bu defa mülakat denilen sözlü sınavda da başarılı olması gerektiğine ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

Anayasa’nın 70. maddesinde düzenlenen liyakat ilkesi gözetildiğinde, uygulamada hizmetin gerektirdiği niteliklerin dışında liyakat esasına dayalı olmayan mülakatların gerçekleştirildiği toplumda şikâyet konusu olmuştur. Bu nedenle, kamu hizmetine alınmada yazılı sınav veya sınavların uygulanması, bu sınavlardan başarı gösteren yurttaşlar için sübjektif değerlendirmeye yol açan mülakatın aranmaması gerekmektedir.

Diğer yandan kamu görev ve hizmetlerine Devlet memuru olarak atanmak isteyen vatandaşlarımız için şu anki adıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı, sınavda başarı gösteren yurttaşlar için dahi eziyet haline gelmiştir.

Sınavı kazanan adaylar, sınavın geçerlilik süresi içinde idare tarafından kadro açılmasını beklemektedir. Bu sürede sınavın geçerlilik süresi dolarsa, sınavdan başarılı olan kişilerin bu başarıları yok sayılmakta ve aynı başarıyı defalarca göstermesi beklenmektedir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ‘nın geçerlilik süresinin kısa tutulması, sınava girip başarı gösteren yurttaşlarımızın mağdur olmasına neden olmaktadır. Sınavın geçerlilik süresinin kanunla düzenlenmesi, sınav ücretinin yüksekliği nedeniyle durum adeta ticari bir sektör haline gelmiştir. Çoğunluğu zaten işsiz olan yurttaşların başarılı olmalarına rağmen iki yılda bir sınava girmek zorunda bırakılması, yurttaşlarımızın ağır bir ekonomik yükle karşılaşması anlamına gelmektedir.

Kanun teklifiyle amaçlanan kamu hizmetlerine girmek ve Devlet memuru olarak atanabilmek için liyakat dışında sübjektif koşulların aranmamasının düzenlenmesi ile Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın geçerlilik süresinin düzenlenerek, sınavda başarılı olan yurttaşların mağduriyetinin giderilmesidir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- Bu madde ile kamu hizmetlerine alınmada liyakat ilkesi gereği sözlü sınavın istisnalar dışında yapılmaması, yazılı sınav uygulanmasının esas olması düzenlenmiştir.

MADDE 2- Bu madde ile kamu hizmetlerine girmek ve Devlet memuru olarak atanabilmek için yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın geçerlilik süresi düzenlenmiştir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 14/7/1965 tarihli, 657 sayılı Devlet Memurları 50. Maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Birinci fıkraya göre yapılacak Devlet memurluğu sınavı yazılı olarak yapılır, ayrıca sözlü sınav düzenlenmez. Bu Kanun’un 36. maddesinde sayılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Ve Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.
“Bu Kanuna göre sözlü sınav yapılabilecek hallerde, sözlü sınav görüntülü ve sesli kayda alınır, talebi halinde sınava katılan adaya bir ay içerisinde bu kayıt verilir.”

MADDE 2- 657 sayılı Kanun’un 51. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlan edilen sınav sonuçları dört yıldan az olmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir”

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.