MEB’den ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ve 23.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 6’ncı maddede;

“(1) 2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi hâlinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın 9’uncu maddesinde ise;
“(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak
nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir. ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan ilgi (a, b) yazılarda; Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı eğitim faaliyetlerinin (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8’inci maddesi kapsamında yapılmak durumunda olan ilave ek ders görevleri, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim) uygulanmasının, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren durdurulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede;
1- Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında anılan Kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olan uzman ve usta öğreticiler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, söz konusu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları,
2- Bu kapsamda yapılmış sayılacak ders görevlerinin başlangıç tarihinin 23 Mart 2020 olarak dikkate alınması,
3- 28 Mart 2020 tarihinden itibaren, uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan ders görevlerinin yapılmış sayılmaması,
4- Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılanların, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi hâlinde bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmelerinin sağlanması, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden ise yapılan ödemelerin geri tahsil edilmesi,
5- Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekenlerin mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve gerekmesi hâlinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilinizde bulunan ilgili birimleriyle kurulacak koordine sonucunda olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi,
6- Bu düzenlemenin, uzman ve usta öğreticiler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenleri kapsadığının, dolayısıyla kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bakımından herhangi bir şekilde uygulanamayacağının göz önünde bulundurulması, gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.