MEB’den Özel Okul Kurum Açılış Başvuruları İle İlgili Yazı

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Bakanlığımıza bağlı özel öğretim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarının iş ve işlemlerine dair ilçe/il millî eğitim müdürlüklerine ve Bakanlığa yapılacak başvurular ile ilçe/il müdürlükleri ile Bakanlıkça yapılacak işlemler için ilgi (b) Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde işlemlerin gerçekleştirilmelerine yönelik belirtilen süreler uygulandığında sıkıntılar yaşanmaması amacıyla esnek davranılmasının uygun olacağı ilgi (a) yazımızla tüm il valiliklerimize bildirilmişti.

İlgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Birinci fıkra kapsamında düzenlenen inceleme raporunda kurum açılışının uygun görülmesi ve yetkili makamlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun belge ile tespit edilmesi durumunda okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerine ait belgeler, kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş günü içinde, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarına ait belgeler ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere en geç Ağustos ayının ikinci haftasından önce valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara ise valilikçe uygun görülmesi halinde on beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.” hükmü bulunmakta olup 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına ait belgeler kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere en geç 7 Ağustos 2020 tarihine kadar valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerektiği Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında duyurulmuştur.

Ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinin devam etmesi nedeniyle ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına ait belgelerin kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere Bakanlığımıza gönderilme süresi 21 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muammer YILDIZ
Bakan a.
Genel Müdür

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.