MEB’den e-Mesem Yıl Sonu İşlemleri İle İlgili Yazı

0

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda şu açıklamalara yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 08.05.2020 tarihinde yapılan değişiklik ve ilgi (ç) yazı doğrultusunda, mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrencilerin yılsonu işlemleri ilgili olarak e-Mesem sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda okul müdürlüklerimiz tarafından yapılacak iş ve işlemler ile dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- e-Mesem sisteminde karne oluşturma ile yılsonu işlemlerinin hatasız yapılabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına kaydedilenler hariç tüm öğrencilerin şube bilgisi olmak zorundadır.

2- Birinci dönemde sehven yanlış veya eksik girilen ders puanı var ise; Öğrenci İşlemleri/Ders işlemleri ekranından 2019-2020 1. Dönem seçilerek güncelleme yapılabilecektir.

3- Okul müdürlüklerimizin öğrencilerin birinci dönem devamsızlık bilgilerinde değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle birinci dönem için sehven girilen veya girilmeyen devamsızlık bilgisi var ise düzeltilmesi için kanıtlayıcı evraklar ile birlikte resmi yazıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

4- Sınıf işlemleri/Karne işlemleri ekranından tüm şubeler için “Karnelerini Oluştur” işlemi yapılacaktır.

5- Karne bilgileri ekran üzerinden kontrol edilecek, (kontrol amacıyla karnelerden çıktı alınabilir) hatalı bir durum tespit edilirse aydin.yavsanci@meb.gov.tr adresine e-mail atılacaktır.

6- Bu yıl için sınıf tekrarı, sadece birinci dönem sonunda devamsızlık sınırını geçen öğrenciler için olacaktır. Diğer öğrencilerin tamamı; doğrudan, ortalama ile veya sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmiş olacaklardır.

7- 11 inci ve 12 nci sınıf öğrencilerinden doğrudan veya ortalama ile sınıfını geçen öğrenciler, “Karnelerini Oluştur” işlemi yapılınca otomatik olarak belge basımına aktarılacaktır.

8- 11 inci ve 12 nci sınıf öğrencilerinden sorumlu dersi bulunanlar bu derslerin sınavlarına, sorumluluk sınavı dönemlerinde girecekler ve aldıkları puanlar e-Mesem sistemi “Sorumluluk Sınavı” ekranında ilgili bölüme yazılacaktır. Sorumluluk sınavı sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilerin kalfalık/ustalık belgeleri, Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde düzenlenecektir.

9- Karne oluşturma işlemleri, 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek ve en geç 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacaktır. Bu tarihten önce karne oluşturma işlemini yapan okullarımız, karne oluşturma işlemini tekrar yapacaklardır.

10- Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması başlıklı 58 inci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen “ikinci dönemin… son iki haftası içerisinde” yapılması gereken sorumluluk sınavları; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının sorumlu geçilen derslerini de kapsayacak şekilde, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

11- e-Mesem sisteminde Haziran dönemi “Sorumluluk Sınavı” ekranı, 22 Haziran 2020 tarihinde açılacaktır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumlu dersi olan öğrencilerin, “Sorumluluk Sınavı” ekranına sorunsuz aktarılabilmesi için “Karnelerini Oluştur” işlemlerinin 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.

12- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ders kesim tarihi 19 Haziran 2020 olduğu için bu tarihten önce kesinlikle kalfalık/ustalık belge basımı yapılmamalıdır.

13- Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge kapsamında başvuru yapan adaylardan, 2020 Haziran sınav döneminde e-Sınava giren ve belge almaya hak kazanan adaylar ile mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 inci ve 12 nci sınıf öğrencilerinin kalfalık/ustalık belgeleri, sorumluluk sınavlarından sonra ve en geç 8 Temmuz 2020 tarihine kadar basılmalıdır.

14- Öğrencilerin sınıf atlatma işlemleri, 11 inci sınıftan 12 nci sınıfa geçenlerde dahil Temmuz ayı içerisinde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

15- Sınıf atlatma işlemleri tamamlanıncaya kadar öğrenci nakil işlemleri kapalı olacaktır. 16- 12 nci sınıf öğrencilerinin SGK çıkış tarihi 19 Haziran 2020 olacak şekilde gerekli işlemler yapılacaktır.” denilmiştir.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ