MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ” Kovid-19 Sürecinde Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde Tereddüt Edilen Hususlar” konulu yazıda şu ifadelere yer verildi:

Dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle Ülkemizde de alınan tedbirler kapsamında ilgi (a) Kanun, ilgi (b) Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu süreçteki Cumhurbaşkanlığı Genelgeleriyle alınan tedbirler doğrultusunda gelişen yeni durumlar da göz önünde bulundurularak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin duyurular Bakanlığımızca yapılmaktadır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ilgi (a) ve (b) mevzuat hükümleri çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumları, işletmelerde mesleki eğitim veya stajları, beceri sınavları, ücret ve sigorta işlemleri, telafi eğitimi, diploma tarihleri, okul birinciliği ve benzeri konularda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

a)  2019-2020 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin başarı durumları, ilgi (b) Yönetmelikte 8 Mayıs 2020 Tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik çerçevesinde belirlenecektir.

b) Doğrudan sınıf geçme, sorumlu olarak sınıf geçme, sınıf tekrarına kalma, devam-devamsızlık ile okul birincisinin tespiti e-Okul/e-Mesem Sistemindeki birinci dönem sonu verileri esas alınarak değerlendirilecektir.

c) Devamsızlık nedeniyle başarısız durumda olanlar hariç başarısız ders sayısına bakılmaksızın ilgi (b) Yönetmeliğin sorumlulukla ilgili hükümleri doğrultusunda öğrenciler bir üst sınıfa geçirilecektir.

d) 2019-2020 eğitim öğretim yılında 10 uncu sınıfa devam eden ve dal derslerini ilgi (b) Yönetmeliğin 63 üncü maddesi kapsamında işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görmesi planlanmış olan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılacaktır.

e) 2019-2020 eğitim öğretim yılında 11 inci sınıfa devam eden ve dal derslerini ilgi (b) Yönetmeliğin 63 üncü maddesi kapsamında işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görmesi planlanmış olan öğrenciler, 10 uncu sınıf sonunda dal derslerini anılan madde hükmü doğrultusunda işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görmüşler ise bu öğrenciler de söz konusu dersleri başarmış sayılacaklardır.

f) İşletmelerde beceri eğitimi dersinin eğitimini işletmelere devam ederek gören Anadolu meslek programı 12 nci sınıf öğrencileri ile mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 ve 12 nci sınıf öğrencileri beceri sınavına alınmayacaktır. Bu dersin yılsonu başarı puanı birinci dönem puanı alınarak belirlenecektir.

g) Anadolu teknik programı öğrencileri ile staj hükümlerine tabi olan Anadolu meslek programı öğrencilerinin mesai saatleri sonrasında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapmaları gereken stajlar 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılmayacaktır. 12 sınıf öğrencileri beceri sınavına ve/veya stajını tamamlayanlar da staj bitirme sınavına alınmadan alan/dal derslerinin başarısı birinci dönem puanlarına göre değerlendirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında stajlarını tamamlayanların staj bitirme sınavı ise sorumluluk sınavları döneminde yapılacaktır.

h) İlgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre Haziran ayında yapılması gereken sorumluluk sınavları bu eğitim öğretim yılı için yapılmayacak olup sorumluluk sınavları ile ilgili süreç daha sonra duyurulacaktır.

i) Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 inci sınıf öğrencilerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılından veya daha önceki yıllardan sorumlu dersi olanlar, kalfalık belgesi düzenlenmeden bir üst sınıfa geçirilecektir. Bu öğrencilerin kalfalık belgeleri, sorumlu oldukları derslerden başarılı oldukları sınav döneminde düzenlenecektir.

j) Anadolu meslek, Anadolu teknik ve mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenciler için; öğrenci başarısının değerlendirilmesi, okul birincisinin belirlenmesi, diploma/kalfalık/ustalık belgesi düzenlenmesi ve sigorta çıkış işlemlerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirlenen tarihler esas alınacaktır.

k) Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında tatil edildiği ve bu sürenin daha sonra uzatıldığı göz önünde bulundurularak, 13 Mart 2020 tarihi itibariyle üzerinde koordinatörlük görevi olan öğretmenler, ilgi (c) yazıda belirtilen çerçevede bu eğitim öğretim yılı ders kesimine kadar koordinatörlük görevlerini yapmış sayılacaklardır.

Diğer yandan, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders kesimi itibariyle eğitim öğretim yılı sonuna kadar işletmelerde beceri eğitimi, staj ve yoğunlaştırılmış beceri eğitimi için işletmelerde ve/veya okulda herhangi bir eğitim planlaması ve koordinatör öğretmen görevlendirmesi yapılmayacaktır. Bundan dolayı da herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Ancak, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders kesimi itibariyle eğitim öğretim yılı sonuna kadarki takvimde, mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenciler için işletmelerde beceri eğitimi kapsamında koordinatör öğretmen görevlendirmesi daha sonra Bakanlığımızca yapılacak açıklamaya göre yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.