MEB Açıkladı. Okullar arası spor yarışmalarında görev alanlar ek ders alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görevlendirilenlerin ek ders alıp almayacağı ile ilgili bir yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görevlendirilenlerin ek ders alıp almayacağı ile ilgili bir yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

İlinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görevlendirilenlerin, bu görevleri süresince ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı  incelenmiştir.

Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi, ilgi (b) Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması; ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise söz konusu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Bu çerçevede, ilgi (b) Kararın ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerin belirlendiği 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu sürelere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları yönünde bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bu konumdaki yönetici ve öğretmenlerin, söz konusu geçici görevleri süresinde fiilen yerine getiremedikleri ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında bulunmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce  düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere Valilik Onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (c) yazıda yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, bu görevleri karşılığında anılan Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında da ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün değildir. 

Ayrıca ilgililerin, söz konusu sürelerde “görevli-izinli” olmalarının bu durumu değiştirecek herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet AYTAÇ 
Bakan a.
Daire Başkanı 

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.