MEB 2020 LGS’de dikkat edilecek hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda 2020 LGS’de dikkat edilecek hususları açıklandı.

Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak olan ve 8’inci sınıf  öğrencilerinin katılacağı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî  Sınav,  20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Merkezî Sınav uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Dikkat Edilecek Hususlar” dokümanı ve salon tutanakları ekte sunulmuş olup tüm sınav görevlilerine gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Sadri ŞENSOY

Bakan a.

Genel Müdür

SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE

09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 12. Maddesi, 2. Fıkrası gereğince, sınav uygulamaları kapsamındaki fiilleri işleyen görevlilere işlediği fiilin türüne göre cezai müeyyideler getirilmiştir.

Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir. Öğrenciler ise yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanarak istemeleri hâlinde sınav başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava devam edebileceklerdir.

Sınav görevlileri; sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi/sıralarda hazır bulundurulması ve kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının dağıtılması/toplanması, gerekli durumlarda detaylı olarak yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorundadır.

Sınav binasına cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Sınav paketlerinin açılması ve sınav evrakı dönüş zarfının kapatılması 13. ve 14. sayfada yer alan talimatlara göre yapılacaktır.

SINAVIN ADI: Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav 2020

SINAV TARİHİ VE SAATLERİ: 20 Haziran 2020 Cumartesi günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat 09.30 ve 11.30’da başlayacaktır.

Merkezî Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

SINAV BİLGİLERİ: Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

SINAVA GİRİŞ: Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, birinci oturum için en geç saat 09.00 ve ikinci oturum için en geç 11.10’da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunacaktır. Kimlik kontrollerinin kimliklere dokunulmadan yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol edilerek sınava alınacaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır.

Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

Öğrencilerin bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavının tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun mutlaka duyurulması gerekmektedir.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

1. SINAVA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

Merkezî Sınavda her sınav binasına 20 (yirmi) adet yedek cevap kâğıdı ve 12 (on iki) adet kitapçık diğer sınav evrakı ile birlikte gönderilecektir. Bu evrak, gerektiğinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler için ve baskı hatası durumunda kullanılacaktır.

Sınava girecek öğrencilerden, Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilerek başvurusu kabul edilenler bulundukları il ve ilçelerdeki sınav binalarının yedek salonlarında sınava alınacaklardır. Bu öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbirler hizmetleri, il millî eğitim Müdürlüklerine gönderilen 29.05.2020 tarihli ve 7243831 sayılı yazı doğrultusunda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından tespit edilecek ve Bina Sınav Komisyonu bilgilendirilecektir.

Merkezî Sınava girecek öğrencilerden COVID-19 tanısı konulan öğrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetleri, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti sağlanacaktır. Bu öğrenciler için Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından tespit edilecek ve sağlanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili Bina Sınav Komisyonları bilgilendirilecektir.

Sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken öğrencilerin uygun sınav tedbir hizmetini alabilmeleri için gerekli işlemler, kılavuzun ilgili hükümlerine göre Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca yapılacaktır. Öğrencinin sınav süresinin değişmesi durumunda, giriş belgesinde yazan sınav süresi dikkate alınmayacaktır. Öğrencinin tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda yedek salon evrakıyla sınava alınacaktır. Öğrencinin sınava girdiği salon aday yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca Komisyon kararının aslı sınav evrakı dönüş kutusuna konulacaktır.

Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarına aday bilgilerini yazmaları ve T.C. kimlik numaralarını ilgili bölüme kodlamaları gerekmekte olup kodlamaların doğru yapıldığı salon görevlilerince kontrol edilmelidir. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgileri eksik veya hatalı olan öğrencilerin cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca yedek salonda sınava alınan öğrencilerin geçerli kimlik belgesinin fotokopisi sınav evrakı dönüş zarfına konulacaktır.

Bazı binalara, o binada öğretim yapan okulun öğrencilerinin dışında Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri yerleştirilmiş olabilir. Bu öğrencilere gerekli kolaylık sağlanacak, salon ve sıralarına ulaşmaları için yardımcı olunacaktır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınava girecekleri merkezlerde, Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, rehberlik araştırma merkezi (RAM) müdürlükleri ile birlikte her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğu ve sınav tedbir hizmetleri kapsamında okuyucu/kodlayıcı olarak görevlendirilen öğretmenlerin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Sınavda bu öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilecek okuyucu ve kodlayıcı öğretmenler, öğrencinin yetersizlik durumuna göre, matematik dili okumayı bilen ve yabancı dil okumaya yatkın olanlardan seçilecektir.

İşitme yetersizliği olan öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenler görevlendirilecektir. Ancak bu öğretmenlerin, sınavı yapılacak ders branşından farklı branşta olmalarına dikkat edilecektir.

Yetersizliği olan öğrenciler, engel durumları ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler;

 1. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
 2. Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, hipertansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle aynı salona yerleştirilecektir. Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin

hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının yedek gözetmen eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

Astım hastası olan öğrenciler, doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca, bu öğrencilerin sınav binasına girişte diğer öğrencilerden ayrı olarak giriş yapması için gerekli önlemler alınacaktır.

2. GENEL HUSUSLAR

BİNA SINAV KOMİSYONUNUN YAPACAĞI İŞLEMLER

 1. Bina sınav komisyonu başkanı, Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya katılır.
 2. Toplantıda alınan kararlara göre sınav planlamasını yapar.
 3. Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Okulda sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Okul tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.
 4. Sınava girecek öğrencilerin, salon aday yoklama listelerini Bölge Sınav Yürütme Komisyonundan alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.
 5. Sınav salonlarını (*) ve salondaki sıraları, sınav oturma planı (**) doğrultusunda numaralandırarak sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.

*1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam eder.

**1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. “S” kuralı gereğince devam eder.

6. Salon görevlilerinin sınav salonlarına cep telefonu ve benzeri iletişim araçları ile girmemesini sağlar. Sınav öncesinde yapılacak toplantılarda bu hususu özellikle belirtir.

7. Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek gözetmenlerden görevlendirme yapar.

8. Bina Sınav Komisyonu, sınav görevlileri ile yapacağı toplantıda, bütün sınav görevlilerinin sosyal mesafe kuralına (kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uyarak oturmalarını ve tıbbi maske takmalarını sağlar. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verir. Su içmek isteyen kişiler maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan lastiklerinden tutularak takılmalı ve sonrasında eller el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

9. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişilere sınav görevi vermez.

10. Toplantıya katılmayan ya da sınav kurallarına uymayan personele sınav görevi vermez. Sınav kurallarına uymayan personeli gerekli durumlarda tutanakla belirleyerek Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna bildirir.

11. Sınav görevlilerine ait ad, soyad ve görevlerini gösterir yaka kartının sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.

12. Sınav günü, sınav kutularını/çantalarını il/ilçe sınav evrakı nakil koruma görevlilerinden tutanakla teslim alır. Sınavın başlamasına yarım saat kala sınav kutularını açıp içindeki sınav paketlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

13. Sınav evrakı dönüş zarfı, cevap kâğıtları, soru kitapçıkları ve salon aday yoklama listesinin bulunduğu sınav paketlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

14. Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemleri alır. Öğrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, COVID-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, Bina Sınav Komisyonu ya da sınav görevlileri tarafından “Değerli öğrencilerimiz, ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan öğrencilerimiz okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz” şeklinde duyurulacaktır.

15. Öğrenci velisi ya da yakınlarının, sınav binasına ve bahçesine alınmamasını sağlar, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterir. Öğrenci velisi ya da yakınları beklerken COVID-19 açısından dikkat etmeleri gereken noktalar, Bina Sınav Komisyonu ya da sınav görevlileri tarafından “Değerli velilerimiz, sınav bitiminde öğrencilerimizi kapının önünde yığılma oluşturmayacak şekilde bekleyiniz. Öğrencilerimiz sınav tamamlanana kadar dışarı çıkarılmayacaklardır. Bu nedenle sınavın bitişine yakın bir saate kadar daha uygun bir yerde bekleyebilirsiniz. Sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adım kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. İyi günler diliyoruz.” şeklinde duyurulacaktır.

16. Sınav görevlileri ve öğrencilerin, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gitmesini, sınav görevlilerinin sınav boyunca tıbbi maskeyi takmaya devam etmesini; öğrencilerin ise yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanabiliyor ise sınav başladıktan sonra isteyen öğrencinin tıbbi maskesini çıkararak sınava devam etmesini sağlar. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanmalıdır.

17. Öğrencilerin, sınav binasına ve salonlarına girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma olmasını engelleyecek önlemler alır.

18. Sınav binasına girişte yapılacak kimlik kontrolünün kimliklere dokunulmadan yapılmasını sağlar. Kontroller sırasında öğrencilerin sosyal mesafe korunarak alınmasını ve koridorlarda yığılma oluşturmadan salonlara ulaşması için önlem alır.

19. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrencilerin sınava alınmaması için gerekli önlemleri alır.

20. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınav binasına almaz.

21. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

22. Sınav binasına görevliler haricinde giriş yapılmamasını sağlar.

23. Sınava giren öğrencilerden kesin COVID-19 tanısı olanlar ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınmasını sağlar. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.

24. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19’u düşündürecek şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan öğrencilerin giriş katında bulunan ayrı bir salonda (kesin COVID-19 olan öğrenciler için ayrılmış salondan farklı bir salonda) tıbbi maske takılarak sınava alınmasını sağlar. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.

25. Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurur.

26. Sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurur.

27. Tüm sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlamasını sağlar.

28. Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerinin, öğrencilerin sınava girecekleri salon ve sırada hazır bulundurulmasını sağlar.

29. Öğrencilerin sınav süreleri sınav giriş belgesinde ve salon aday yoklama listesinde belirtilmiştir. Salon görevlilerinin sınav uygulaması sırasında bu sürelere dikkat etmesini sağlar. Yedek Salonda sınava alınacak öğrenci olması durumunda, sınav süresinin ve varsa sınav tedbir hizmetinin tespiti için bu öğrencilere ait sınav giriş belgelerini, e-Okul sisteminde açılacak olan “Yedek Salonda Sınava Girecek Öğrencilerin Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Giriş Belgesi” raporundan alarak salon görevlilerine verir.

30. Sınav sırasında gerekmedikçe yedek sınav paketini kesinlikle açmaz ve yedek sınav paketini Bina Sınav Komisyonunun bulunduğu yerde muhafaza eder. Bina Sınav Komisyonu tarafından zaruri durumlarda açılacak yedek paketi için tutanak düzenler. Düzenlenecek tutanakta; bina bilgileri, açılan yedek sınav paketinin açılış saati, paketin açılma nedeni ve kaç adet sınav evrakı kullanıldığı açıkça belirtilir. Bina Sınav Komisyonu tarafından imza altına alınan tutanak, kullanılan ve kullanılmayan sınav evrakı ile birlikte yedek sınav evrakı dönüş zarfına konulur.

31. Sınav sırasında, sınavın akışını bozmayacak şekilde salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

32. Sınav sonunda öğrencilerin sınav salonlarından ve bina çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemleri alır.

33. Sınav salonlarının her oturum sonrası pencereler açılarak havalandırılmasını ve kullanılmış maskelerin ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmasını sağlar.

34. Sınav bittikten sonra, salon başkanları tarafından getirilen ve içinde cevap kâğıtları, salon aday yoklama listeleri ve varsa diğer evrakın (tutanak vb.) bulunduğu ağzı kapatılmış sınav evrakı dönüş zarfı ile soru kitapçıklarını imza karşılığı teslim alır. (Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına konulmayacaktır.)

35. Sınav evrakı dönüş zarflarını salon sıralı olarak ait oldukları sınav kutularına/çantalarına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav evrakı nakil koruma görevlilerine tutanakla teslim eder.

36. Sınav sonrasında tüm okulun genel temizliğini (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik   ve                  Dezenfeksiyonu                  İlkelerine                                uyulmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19- PandemiDonemindeHalkaAcikAlanlarinTemizlikVeDezenfeksiyonu-03052020.pdf

37. Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

SALON GÖREVLİLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Sınav Başlamadan Önce;

 1. Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi Bina Sınav Komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya katılır.
 2. Salon başkanı görevli olduğu salona ait sınav paketini ve öğrencilerin sınav sürelerinin yer aldığı salon aday yoklama listesini tutanakla teslim alır.
 3. Gözetmen görevli olduğu salona giderek öğrencileri karşılar.
 4. Sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gider, sınav boyunca tıbbi maskeyi takmaya devam eder. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanmalıdır.
 5. Sınav tedbir hizmeti alan öğrencilere yardımcı olacak görevliler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.
 6. Sınav salon girişinde öğrencilerin salona alınmadan önce el antiseptiği kullanmalarını sağlar.
 7. Öğrencileri, sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alır.
 8. Sınav salonunda öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulmasını sağlar.
 9. Öğrencileri sınava, geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol ederek alır, geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrencileri sınava almaz. Kimlik kontrollerini kimliklere dokunmadan yapar.
 10. Öğrencilerin fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerinin, öğrencilerin sınava girecekleri sırada hazır bulunmasını sağlar, gerekli kontrolleri yapar.
 11. Cevap kâğıdındaki ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların aynı olması gerektiğinden, farklı fotoğrafların kimlik kontrolünü ayrıntılı bir şekilde yapar.
 12. Öğrencilerin, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturmasını sağlar. (Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.)
 13. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde salona gelen öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez.
 14. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.
 15. Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından öğrencilere sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında alınacak önlemler “Değerli öğrencilerimiz, ciddi solunum yolu enfeksiyon belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan öğrencilerimiz, lütfen bildiriniz. Endişeniz olmasın şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sınav binası içinde veya bahçesinde sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı binada, bahçede, sınav salonunda maskenizi çıkarmayınız. Yerlerinizde otururken en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanarak istemeniz hâlinde sınav başladıktan sonra maskelerinizi çıkararak sınava devam edebilirsiniz. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon sınav başkanını/gözetmenini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız. Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar diliyoruz.” şeklinde duyurulur.
 16. Öğrencinin sınav giriş belgesinde ve Bina Sınav Komisyonundan alınan salon aday yoklama listesinde belirtilen süreleri dikkate alarak, öğrencilerin sınav salonunda bu süreden fazla bulunmamasına dikkat eder. Yedek salon görevlileri, yedek salonda sınava girecek öğrencinin sınav süresi ve varsa sınav tedbir hizmetinin tespiti için öğrenciye ait sınav giriş belgesini Bina Sınav Yürütme Komisyonundan talep eder.
 17. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınav paketini öğrencilerin gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala açar.
 18. Sınav paketinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler.
 19. Kitapçığın ön ya da arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, öğrencilerin sorularını cevaplar ve öğrencilerle sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.
 20. Öğrencilere, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.
 21. Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen öğrencilere, kendi isimlerine göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır. Öğrencinin kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü öğrenciye kurşun kalem ile imzalatır.
 22. Öğrencinin cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerinde hata varsa, cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa, cevap kâğıdında baskı hatası varsa ya da öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Bu öğrenciye yedek cevap kâğıdı verilir. Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.
 23. Öğrenciye verilen yedek cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan, öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
 24. Öğrencilere;

a. Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yapacakları yazma/işaretleme/silme işlemleri için koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi kullanmalarını,

b. Her sorunun dört cevap seçeneği bulunduğunu ve bu seçeneklerin içinde sadece bir doğru cevap olduğunu, ayrıca üç yanlış cevabın bir doğru cevabı götüreceğini,

c. Çift işaretlenmiş ya da iyi silinmemiş cevapların optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirileceğini,

ç. Soru    kitapçığına    işaretlenen    cevapların,    cevap    kâğıdına    işaretlenmediği           takdirde değerlendirme işlemine alınmayacağını

açıklar.

25. Öğrenciye ait fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı öğrenci bilgilerini kontrol eder.

26. Soru    kitapçıklarını    öğrencilere    dağıtır.    Farklı    kitapçık    alması    gereken           öğrencilerin kitapçıklarını kontrol eder.

a. Az Gören Kitapçığı

b. Hiç Görmeyen Kitapçığı

c. Normal Kitapçık ile beraber Farklı Dersler Kitapçığı

27. Öğrenci tarafından kontrol edilen soru kitapçığında, eksik sayfa ya da baskı hatası varsa bu kitapçığı yedeği ile değiştirir.

28. Öğrencilere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarını açmamalarını söyler.

29. Öğrencilere soru kitapçığının ön yüzüne adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.

30. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrencilere, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretlemelerini söyler. Doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol eder ve salon aday yoklama listesine gerekli kodlamaları yapar.

Sınav Süresince;

 1. Sınav anında kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ya da mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerden herhangi birini bulunduranlar hakkında, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavın geçersiz sayılacağına dair tutanak düzenler. (Hazırlanan tutanakta sınavın iptal edileceğine dair ibare mutlaka bulunacaktır.)
 2. Sınava girmeyen öğrencilerin, salon aday yoklama listesinde isimlerinin karşısına silinmeyen kalemle “GİRMEDİ” yazar, cevap kâğıdındaki ve salon yoklama listesindeki “SINAVA GİRMEDİ” kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.
 3. Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.
 4. Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında salondan çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.
 5. Sınav salonlarını pencereleri açarak sınav sırasında havalandırır.
 6. Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrenciyle ilgili tutanak düzenler. Bu tutanağı sınav evrakı dönüş zarfına koyar. Bu durumda olan öğrencilerin sınava devam etmelerine ve sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav binasından ayrılmalarına izin verilmez.
 7. Öğrencileri, sınav bitimine 15 dakika kala “15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz.” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala “5 dakikanız kaldı.” şeklinde uyarır.
 8. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü silinmeyen kalemle imzalar.
 9. Sınav evrakını imzalamak için kendine ait tükenmez kalemi kullanır. Görevliler arasında kalem alışverişi yapılmamalıdır.

Sınav Süresi Sonunda;

 1. Sınav süresinin sonunda sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını öğrencilerden teslim alır, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.
 2. Sınav evrakı toplanması sonrasında el hijyenini sağlar.
 3. Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, salon aday yoklama listesini kurşun kalem ile imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz.)
 4. Cevap kâğıtlarını, salon aday yoklama listesini ve varsa diğer evrakını (tutanak gibi), tam ve sıralı olarak sınav evrakı dönüş zarfına yerleştirir. (Soru kitapçıkları ve sınav giriş belgeleri dönüş zarfına konulmayacaktır.)
 5. Sınav evrakı dönüş zarfını, diğer salon görevlisi ile birlikte sınav salonundan çıkarmadan kapatır.
 6. Öğrencilerin sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engeller.
 7. Sınav evrakı dönüş zarfını kapalı olarak ve soru kitapçıklarıyla birlikte Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim eder.
 8. Tüm öğrenciler çıktıktan sonra sınav salonunu kontrol ederek unutulan evrak ya da eşya varsa Bina Sınav Komisyonuna teslim eder.
 9. Sınav salonunda unutulan, sınav evrakı dönüş zarfına konulmayan cevap kâğıtları işleme alınmayacak olup yasal sorumluluk salon görevlilerine ait olacaktır.
 • Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrenciye verilecektir. Soru kitapçıklarının dağıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacaktır. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere değerlendirilecektir.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin sınav iptal nedenleri ve kimlik bilgileri salon yoklama listesinde yer alan TUTANAKTIR bölümüne yazılacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

Ayrıca, Salon Görevlileri;

 1. Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okuyamaz.
 2. Yüksek sesle konuşamaz.
 3. Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelemez.
 4. Sınav süresince salonu terk edemez.
 5. Çay, kahve vb. içemez.
 6. Öğrencinin başında uzun süre bekleyemez.
 7. Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşamaz. Sorular hakkında yorum yapamaz.
 8. Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde inceleyemez.

Yedek Gözetmenin Görevleri:

 1. Sınav salonundaki görevliler ile Bina Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
 2. Sınav salon girişinde öğrencilerin salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlar.
 3. Öğrencileri, sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alır.
 4. Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder. (Sağlık kurulu raporu ibraz edilecektir.)
 5. Sınavda görevi olmayanların bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
 6. Öğrencilerin sınav bitiminde salon, sınav binası ve bahçe çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engeller.
 7. Bina Sınav Komisyonunun verdiği diğer görevleri yapar.

Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Numaraları: 0 (312) 413 46 16 / 413 32 47/413 32 48

Sınav Koordinasyon Merkezi İletişim Hatları:

0 (312) 413 3280-413 3299-413 3077-413 4669-413 4723

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.