MEB, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin Yapılacak İş ve İşlemleri Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yazısı:

2020-2021 ders yılının 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) ve (c) Yönergeler, ilgi (ç) Genelge ve ilgi (e) yazımız kapsamında sene başında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Sene başı öğretmenler, zümre ve şube öğretmenler kurulları;

1- Söz konus kurul ve zümre toplantılarının tarihlerinde güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sene başı yönetici ve öğretmenlerin öğretmenler kurulu ile eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarının ilgi (d) yazımızın birinci maddesinde de ifade edildiği gibi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılamayan kurul ve zümre toplantıları ile birleştirilerek;

a) Öğretmenler Kurulunun 24 Ağustos 2020,
b) Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümrelerinin 25 Ağustos 2020,
c) Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulunun 26 Ağustos 2020,
ç) İlçe Sınıf/Alan Zümrelerinin 27 Ağustos 2020,
d) İl Sınıf/Alan Zümrelerinin 28 Ağustos 2020 tarihlerinde,
e) Diğer Kurulların ise takvimine uygun olarak,
yapılması,

Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları;

2- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen sorumluluk sınavları ile “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen yeterlilik sınavlarının, Covid-19 Salgını kapsamında başta maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda ilgi (f) Kılavuzda yer verilen hususlar doğrultusunda;

a) Sınavların, ihtiyaç duyulması hâlinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos – 11 Eylül
2020 tarihleri arasında planlanması,

b) Sınavların, mümkün ise çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekânlarda uygulanması, bunun mümkün olmaması durumunda öğrencilerin oturma planını fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenleyerek bir sınav salonunda/derslikte bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının bu fiziki mesafenin dikkate alınarak belirlenmesi,

c) Sınav salonu için görevlendirilecek gözcü öğretmen sayısının yukarıdaki
açıklamalar doğrultusunda ortaya çıkacak sınav salonu sayısına göre belirlenmesi,

ç) Uygulanacak sınavların kapsamı ile ilgili olarak ilgi (d) yazımızın 11 inci
maddesinde değinilen hususlara uyulması,

e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yapılacak iş ve işlemler;

3- İlgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yapılması gereken iş ve işlemlere yönelik komisyon kararlarının okulların açılması beklenmeden alınması, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinin 28 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanması sonrası açılacak olan e-Okul komisyon ekranlarına işlenmesi ve alınan komisyon kararlarının herhangi bir gerekçe ile Bakanlığa gönderilmemesi,

4- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilgi (a) Yönetmeliğin 27, 28 ve 29 uncu maddeleri kapsamında yurtdışından gelen ve hâlen e-Okul sisteminde pasif durumda kayıtlı görünmeye devam eden öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik belgelerini okul yönetimlerine teslim etmeleri ve ilgili okul müdürlüklerince bilgilerin “e-Okul Öğrenci İşlemleri / Denklik İşlemleri” ekranı üzerinden doğru ve eksiksiz bir şekilde e- Okul sistemine işlenmesi, aktif hâle gelen öğrencilerden bir üst sınıfta öğrenimine devam edecek olanların sınıf değişikliği işlemlerinin; “e-Okul Kurum İşlemlerinden Bilgi Giriş İşlemleri ve Sınıf Değişikliği Talep Ekranları”nın kullanılarak sınıf değişikliklerinin yapılması,

5- e-Okul/e-MESEM Yönetim Bilgi Sistemlerinde devamsızlık, not girişi ve benzeri veri girişlerinin zamanında ve titizlikle yapılması,

6- Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 10 uncu sınıfta alana, 11 inci sınıfta dala geçen öğrencilerin işlemlerinin tamamlanarak şubelerinin belirlenmesi,

7- Alana ve dala geçişi yapılan öğrencilerin ilgi (a) Yönetmeliğin 31 inci maddesinde bir alanda ve dalda eğitime başlanabilmesi için gerekli olan sayılardan az olması durumunda öğrencilerin durumlarına uygun alan ve dallara yönlendirilerek planlamaların yapılması,

Nakil ve geçiş işlemleri;

8- İlgi (a) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan; “Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.” hükmü çerçevesinde okul müdürlüklerince onay veya ret işlemlerinin, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde yapılması,

Öğrenci devamsızlıkları;

9- Öğrencilerin ilgi (a) Yönetmeliğin 35 ve 36 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde; “geç gelme” ve “devamsızlık” konularında bilgilendirilmesi,

10- İlgi (a) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde; öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemlerinin zamanında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılması,
Evde ya da hastanede eğitim alan öğrenciler;

11- Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim
Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi,

Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin durumları;

12- Resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları hâlinde bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim ile sürdürmeleri yönünde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirin alınması,

Destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin iş ve işlemler

13- Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin iş ve işlemler bundan sonraki süreçte Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütüleceğinden, kurslarla ilgili sürecin ve koordinasyonun daha sağlıklı yürütülebilmesi için Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin tüm iş ve işlemler ile e-Kurs Modülüne dair yönetim sürecinin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de ortaöğretim şubeleri tarafından yürütülmesi,

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele, bu doğrultuda başta maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda ilgi (f) Kılavuzda yer verilen hususlara titizlikle uyulması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Reha DENEMEÇ
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.