Marmara Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, tasdikli veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, tasdikli veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, tasdikli veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/  ANASANAT DALI/  PROGRAMKADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Fen-Edebiyat FakültesiPsikolojiDeneysel PsikolojiDoçent1Psikoloji ve Psikiyatri Anabilim Dalından doçentliğini almış olmak, nörogörüntüleme, beyin stimülasyonları (transkraniyel manyetic stimülasyon, vagal sinir stimülasyonu), kişilik bozuklukları, mizaç ve karakter ölçümleri üzerine birincil endekslerde (SSCI) yayımlanmış çalışmalara sahip olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge YönetimiTarihi Devlet ArşivleriDr. Öğr. Üyesi1Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapmış olmak; Dijital arşivleme, resmi arşiv ve müzelerde dijital altyapı ve dijital modelleme üzerine bilimsel çalışma sahibi olmak; Uluslararası birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde alanla alakalı yayın yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiFelsefeFelsefeDr. Öğr. Üyesi1Felsefe alanında doktora yapmış olmak. Modern Kıta Avrupa felsefesi alanına (Leibniz, Kant, Hegel gibi filozoflara) dair yayınlanmış bilimsel çalışma sahibi olmak. Çağdaş felsefede fenomenoloji ve hermeneutik alanında çalışmalar yayınlamış olmak. Uluslararası tanınmış yayınevlerinden sözü edilen alanlara ait kitap neşretmiş olmak. Eğitim dili İngilizce olan felsefe programında ders verebilir olmak ve böyle bir tecrübeye sahip olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiDr. Öğr. Üyesi1Yurt dışında derecelerini yapmış ve İngilizce ders verebilir olmak. Nicel araştırma yöntemleri ve ileri sosyal istatistik, göç, aile, gençlik konularında bilimsel çalışmalar yapıyor olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihYeniçağ TarihiDr. Öğr. Üyesi1Yüksek lisans ve doktorasını tarih programında tamamlamış olup lisans düzeyinde İngilizce ders verme tecrübesi bulunmak. Osmanlı kent tarihi ve kültürel miras alanlarında araştırma projeleri ve yayınları olmak. Q1 ya da Q2 kategorisindeki uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukDeniz HukukuProfesör1Deniz Hukuku Alanında Doçent olmak. Bu alanda uluslararası ve yurtdışında yayınlar yapmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuDr. Öğr. Üyesi1Ticaret Hukuku alanında Doktora yapmış olmak. Bu alanda tanınmış uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış kitap yazarı olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslâm Bilimleriİslâm HukukuProfesör1Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) alanında Doçent olmak.
İşletme FakültesiİşletmeÖrgütsel DavranışDr. Öğr. Üyesi1İngilizce Örgütsel Davranış doktorası yapmış olmak. İşletme lisans programında İngilizce ders vermiş olmak. Örgütsel Davranış yüksek lisans programında İngilizce ders vermiş olmak. Örgütsel Davranış alanında akademik araştırmalar yürütmüş olmak.
İşletme Fakültesiİşletme EnformatiğiVeri İletişimi ve Bilgisayar AğlarıDr. Öğr. Üyesi1Birincil endekslerde (SSCI, SCI) yayınlanmış çalışmalar bulunmak. Finansal ekonometri üzerine çalışmaları bulunmak. Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiBiyomühendislikBiyomühendislikDr. Öğr. Üyesi1Biyomühendislik alanında lisans ve doktora dereceleri olmak; Yurt dışında en az bir sene doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; Sistem biyolojisi konusunda SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınları olmak; Biyomühendislik alanında lisans seviyesinde İngilizce ders vermiş olmak.
Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi1Çevre Mühendisliği alanında lisans ve doktora dereceleri olmak; Yurt dışında en az bir sene doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; Çevresel kirleticilerin incelenmesinde istatistik modellerin kullanımı ve çevresel sağlık konularında SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınları olmak; Çevre Mühendisliği konularında lisans seviyesinde ders vermiş olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik ve Elektronik MühendisliğiBilgisayar BilimiDr. Öğr. Üyesi1Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve doktora dereceleri olmak; Yurt dışında en az bir sene doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; Biyoinformatik ve robotik hareket planlama algoritmalarının işlemsel biyolojiye uygulamaları konularında SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınları olmak; Lisans seviyesinde İngilizce ders vermiş olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıDr. Öğr. Üyesi1Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü dereceleri olmak; Yurt dışında en az bir sene doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; Enerji sistemlerinin planlanması ve sistem güvenilirliği konularında SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınları olmak; Elektrikli araçlar konusunda lisansüstü seviyede tezler yönetmiş olmak; Endüstri Mühendisliği Alanında lisans seviyesinde İngilizce dersler vermiş olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiTemel İşlemler ve TermodinamikDr. Öğr. Üyesi1Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora dereceleri olmak; Yurt dışında en az bir sene doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; Soğutma sistem bileşenlerinin matematiksel modellenmesi ve gıda proseslerinde kristalizasyon/rekristalizasyon konularında bilimsel araştırmalar yapmış olmak. Kristalizasyon, rekristalizasyon ve adsorpsiyon konularında SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınları olmak; Kimya Mühendisliği alanında lisans seviyesinde ders vermiş olmak.
Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme BilimiDr. Öğr. Üyesi1Malzeme Mühendisliği alanında doktora derecesi olmak; Yurt dışında en az iki sene doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; PVD, ince film, metalik ve seramik kaplamalar, nitrürleme, aşınma, seramiklerin elektriksel özellikleri konularında SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınları olmak; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans seviyesinde İngilizce dersler vermiş olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi Rehabilitasyon Eğitimi ve BilişimiDr. Öğr. Üyesi1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans, Yükseklisans ve Doktora mezunu olmak. Yurtdışı deneyimi olmak.
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiTermodinamikDoçent1Makine mühendisliği alanından doçentlik almış olmak, Termodinamik ,Türbülans ölçümleri, akışkanlar mekaniği, , Enerji verimliliği, Yenilenebilir enerji (güneş enerjisi), Nanoteknoloji ve elektro eğirme yöntemi ile nanolif üretme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak. Yüz analizi, görüntü işleme, derin ve yapay öğrenme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları bulunmak. Lisans seviyesinde ders vermiş olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiTelekomünikasyonDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Hesaplamalı elektromanyetik, biyofotonik ve biyomemetik sistemler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları bulunmak. Lisans seviyesinde ders vermiş olmak.
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiÜretim Planlama Ve KontrolDr. Öğr. Üyesi1Üretim, Tasarım ve Optimizasyon konularında endeksli yayını olmak, patentte buluş sahibi olmak, TÜBİTAK Ar-Ge projesinde ve KOSGEB Ar-Ge projesinde yürütücü olmak, girişimcilik konusunda tecrübeli olmak.
Teknoloji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiSeramikDr. Öğr. Üyesi1Biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Biyomalzemeler, Polimer ve kıkırdak doku konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları bulunmak. Lisans seviyesinde ders vermiş olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1Ortopedi ve Travmatoloji doçenti olmak, artroplasti alanında klinik deneyimi, yurt dışı deneyimi, bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, Ortopedi ile ilgili patent sahibi olmak, ulusal ve uluslararası proje yürütücülüğü yapmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon doçenti olmak, yoğun bakımda ultrasonografi kullanımı ve noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları ile ilgili kurslarda eğiticilik yapmış olmak, Anesteziyoloji ve yoğun bakımda ultrasonografi eşliğinde sıvı yanıtlılığının değerlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak, TÜBİTAK proje yazma ve yürütme eğitimi almış olmak, deneysel bilimsel çalışmaları olmak, yoğun bakım ile ilgili ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış olmak, uluslararası sempozyum düzenleme kurul üyeliği yapmış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoçent1Radyasyon Onkolojisi doçenti olmak, yumuşak doku, meme ve gastrointestinal sistem tümörleri, ikinci seri ışınlamalar, yaşam kalitesi ve nutrisyonel onkoloji konularında deneyimi ve yayınları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr. Öğr. Üyesi1Radyoloji uzmanı ve Pediatrik Radyoloji yan dal uzmanı olmak, Avrupa Radyoloji Yeterlilik Kurulu belgesi olmak ve pediatrik yaş grubunda karaciğer hastalıkları konusunda çalışmaları olmak
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBasım TeknolojileriBasım TeknolojileriProfesör1Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak. Nanocellulose kağıt yüzey kaplamaları, bitkisel yağ bazlı mürekkep uygulamaları, ışık haslığı, mürekkep tüketimi ve basılabilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBasım TeknolojileriBasım TeknolojileriProfesör1Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Kağıt kaplamaları, bitkisel mürekkep, mikro kapsülasyon konularında çalışmalarının bulunması.

5334/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.