Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı Alacak

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

MUAFİYET

– Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı

kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.) (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

– ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)

– Yabancı Dil Sonuç Belgesi

– Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

– Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Sureti

– Tıpta Uzmanlık Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

– Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Fotoğraf (1 Adet)

– “İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar” kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti

NOT

– Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

– Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.

– Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 22.04.2020

Son Başvuru Tarihi : 08.05.2020

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.05.2020

Sınav Giriş Tarihi : 20.05.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.05.2020

*”Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları” yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

SIRANOBİRİMANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANDERECEADETİLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLARBAŞVURU YERİ
1TIPFAKÜLTESİGÖZHASTALIKLARIÖĞRETİMGÖREVLİSİ21Oküloplasti Alanında Göz Kapağı Malpozisyonları ile ilgili Çalışmalara Sahip OlmakManisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Yunusemre/MANİSA
2TIPFAKÜLTESİNÖROLOJİÖĞRETİMGÖREVLİSİ21Klinik Nörofizyoloji Alanında Tecrübeli Olmak. Epilepsi, Uyku Bozuklukları ve KasHastalıkları Alanında ÇalışmalarıBulunmak.
3TIPFAKÜLTESİNÖROŞİRÜRJİÖĞRETİMGÖREVLİSİ21Glioblastoma ve Nöroblastoma Kanser Hücreleri ile Yapılmış Deneysel Çalışmalara ve Endoskopik Spinal Cerrahi ile İlgili Çalışmaları Bulunmak.
4TIPFAKÜLTESİPATOLOJİÖĞRETİMGÖREVLİSİ21Patoloji Laboratuvarı Sorumlu Hekimliği Yapmış Olmak.
Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.