Maaştan Kesilen Emekli Keseneği ve SGK Primi Nasıl Hesaplanıyor?

Devlet memurlarının brüt maaşlarından, emekli keseneği veya sosyal güvenlik primi kesintisi de yapılmaktadır.

Emekli sandığına tabi bir göreve 15 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan memurlar ile bu tarihten önce emekli sandığına tabi çalışması olmayan memurların aylık ücretlerinden kesilen “emekli keseneği” / “sosyal güvenlik primi” hesabı aynı olmadığından, bu kesintilerin ilgili memurların net maaşına etkisi de farklı olmaktadır.

15 Ekim 2008 öncesinde emekli sandığına tabi bir görevden bulunmuş olan memurlar

15 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevde bulunmuş olan Devlet memurlarının brüt maaşından “emekli keseneği” kesilmektedir.

İlgili memurun aylık maaş unsurlarının bazıları esas alınarak hesaplanan aylık emekli keseneği matrahının %16’sı oranında “emekli keseneği kişi kesintisi” hesaplanmaktadır.

(Öte yandan, aynı matrahın %20’si oranında kurum karşılığı ve %12’si oranında da genel sağlık sigortası devlet payı kesintisi hesaplanmakta, ancak bu kesintilerin memurun net maaşına herhangi bir etkisi olmamaktadır.)

Memurun, emekli keseneğine esas aylık matrah miktarının hesabına aşağıdaki tabloda gösterilen maaş unsurları (1 + 2 + 3 + 4 + 5) dahil edilmektedir.

1-Gösterge AylığıAylık Katsayısı X Gösterge Rakamı
2-Ek Gösterge AylığıAylık Katsayısı X Ek Gösterge Rakam
3-Kıdem AylığıAylık Katsayısı X 20 X Kıdem Yılı
4-Taban AylığıTaban Aylık Katsayısı X 1000
5-Ek göstergeye göre belirlenen oran (en yüksek devlet memuru aylığının; ek göstergesi 2200’den az olanlar için %55’i,  2200-3599 olanlar için %85’i, 3600-4799 olanlar için %145’i, 4800- 7599 olanlar için 165’i, 7600-8399 olanlar için 195’i, 8400 ve daha yukarı olanlar için ise 255’i) /100

Emekli matrahı miktarı hesaplandıktan sonra, memurun brüt maaşından kesilecek olan emekli keseneği (kişi) miktarına ise: “Emekli keseneği matrahı X 16/100” şeklinde hesaplanmaktadır.

15 Ekim 2008 öncesinde emekli sandığına tabi bir görevden bulunmamış olan memurlar

15 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevde bulunmamış olan Devlet memurlarının brüt maaşından “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi” ile “genel sağlık sigortası primi” kesilmektedir.

İlgili memurun aylık maaş unsurlarının bazıları esas alınarak hesaplanan aylık prime esas kazanç tutarı üzerinden;  %9 oranında “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi” ile %5 oranında “genel sağlık sigortası primi” kesintisi hesaplanmaktadır.

(Öte yandan, aynı matrahın %20’si oranında “genel sağlık sigortası primi  kurum karşılığı” ve %7,5’i oranında da “genel sağlık sigortası devlet payı” kesintisi hesaplanmakta, ancak bu kesintilerin memurun net maaşına herhangi bir etkisi olmamaktadır.)

Memurun, prime esas aylık kazanç miktarının hesabına aşağıdaki tabloda gösterilen maaş unsurları (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7) dahil edilmektedir.

1-Gösterge AylığıAylık Katsayısı X Gösterge Rakamı
2-Ek Gösterge AylığıAylık Katsayısı X Ek Gösterge Rakam
3-Kıdem AylığıAylık Katsayısı X 20 X Kıdem Yılı
4-Taban AylığıTaban Aylık Katsayısı X 1000
5-Tazminat MiktarıAylık Katsayısı X 9500 X Tazminat Oranı/100

(özel hizmet tazminatı ve bu tazminat benzeri tazminatlar dahil, ek-ilave-bölge tazminatları hariç)

6-Makam TazminatıAylık Katsayısı X Makam Tazminatı Göstergesi
7-Temsil/Görev TazminatıAylık Katsayısı X Temsil/Görev Tazminatı Göstergesi

Prime esas aylık kazanç miktarı hesaplandıktan sonra, memurun brüt maaşından kesilecek olan SGK kesintisi (kişi) miktarına ise: “Prime esas kazanç tutarı X %9/100” + “Prime esas kazanç tutarı X %5/100” şeklinde hesaplanmaktadır.

Kaynak: Memurunyeri.Com

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.