Kocaeli Üniversitesi 5 Öğretim Elemanı Alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi24.07.2020
Son Başvuru Tarihi07.08.2020
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi24.08.2020
Giriş Sınavı Tarihi31.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi07.09.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresiwww.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4) ALES’ten en az 70 puan almış olmak, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

5) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

7) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

8) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir. (Başvuru tarihlerinin onbeşinci günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) 2 Adet müracaat formu,

2) Özgeçmiş,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)

5) Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)

6) 2 Adet fotoğraf,

7) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)

10) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

12) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

13) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMA

1) ALES Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4) Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

6) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Yeri ve Adresi

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A 41001 İZMİT//KOCAELİ adresine yapacaklardır.

SIRA NO  (İLAN NO)BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ PROGUNVANIADETDER.AÇIKLAMA
1Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıÖğr. Gör.15Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2Gazanfer Bilge MYOYönetim ve OrganizasyonİşletmeÖğr. Gör.15İşletme Bölümü Lisans mezunu olup, İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumunda en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
3Gazanfer Bilge MYOPazarlama ve ReklamcılıkHalkla İlişkiler ve TanıtımÖğr. Gör.15Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Lisans mezunu olmak. İletişim Bilimleri, Halkla ilişkiler ve Tanıtım veya Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
4İzmit MYOBitkisel ve Hayvansal ÜretimTıbbi ve Aromatik BitkilerÖğr. Gör.15Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans mezunu olup, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
5Yabancı Diller Y.OYabancı Diller Bölümü Öğr. Gör.15Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği Lisans ve İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, lisans sonrası en az 3 yıllık tecrübesi olmak.

5666/1/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.