Kırklareli Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi, 9 Araştırma Görevlisi Alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor

öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 19 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç

aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.
 9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
S. No.BirimBölümABDUnvanAdetNitelik
1Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiMakine MühendisliğiDoçent1Makine Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Kompozit malzemeler üzerine çalışma yapmış olmak.
2Fen Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler BiyolojiDoçent1Biyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak, fermantasyon ve toksikoloji alanlarında çalışma yapmış olmak.
3Fen Edebiyat FakültesiTarihCumhuriyet TarihiDoçent1Savaş tarihi konusunda çalışma yapmış olmak.
4İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleriİslam HukukuDoktor Öğretim Üyesi1İslam sorumluluk hukuku alanında çalışma yapmış olmak.
5Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAdli TıpDoçent1Patoloji ve Adli Tıp alanlarında uzmanlığını yapmış olmak. Adli Tıp alanında doçent unvanı almış olmak. Adli patoloji ve adli otopsi konularında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
6Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. Kardiyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Kalp yetmezliği ve kalp nakli alanında eğitim almış olmak.
7Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoktor Öğretim Üyesi1İlk ve Acil Yardım alanında uzmanlığını yapmış olmak. En az 2 (iki) yıl alanında eğitici olarak çalışmış olmak.
8Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoktor Öğretim Üyesi1Tıp Fakültesi lisans, Halk Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak. Bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
9Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)Doktor Öğretim Üyesi1İç Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak. Endokrin hastalıkları alanında araştırmalar yapmış olmak. Yoğunbakım sevk ve idaresi konusunda tecrübesi bulunmak.
10Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Kardiyoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. Erişkin konjenital kalp hastalığı alanında eğitim almış olmak.
11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoktor Öğretim Üyesi1Nöroloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. Serebrovasküler hastalıklar konusunda klinik çalışmalar yapmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olup bu konuda deneysel çalışmalar yapmış olmak.
12Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Psikiyatri alanında uzmanlığını yapmış olmak. Bipolar bozukluk, cinsel işlev bozuklukları ve yeme bozuklukları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
13Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüGöğüs CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını yapmış olmak. Endobronşiyal Ultrasonografi üzerine çalışmalar yapmış olmak. Kemoterapi portu konusunda deneyimli olmak.
14Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoktor Öğretim Üyesi1Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. Humerus distal diafizer kırıklarla ve trimalleoler ayak bileği kırıklarıyla ilgili çalışma yapmış olmak. 
15Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoktor Öğretim Üyesi1Patoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. Adli patoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte web sayfalarında bulunan adreslerine

şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

             *    Adayların    ilanımızda     yayınlanan    kadrolardan    sadece           birine başvuru hakkı

bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR 

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans ve (varsa) yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,

4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),

5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),

6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,

7. ALES belgesi fotokopisi,

8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),

9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)

10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi 17/07/2020-04/08/2020
Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 10/08/2020
Sınav Giriş Tarihi 13/08/2020
Sonuç Açıklama Tarihi17/08/2020
S.NoBirimBölümABDUnvanDer.AdetALES  PuanıYabancı Dil PuanıNitelik
16Fen Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve Edebiyatlarıİngiliz Dili  ve EdebiyatıAraştırma Görevlisi517050İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
17İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam Felsefesi (İslam Felsefesi)Araştırma Görevlisi517050İlahiyat lisans mezunu olmak. İslam Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
18İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirAraştırma Görevlisi517050İlahiyat lisans mezunu olmak. Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
19İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri Arap Dili ve BelagatiAraştırma Görevlisi517050İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Arap Dili Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20Mimarlık FakültesiMimarlıkYapı BilgisiAraştırma Görevlisi517050Mimarlık lisans mezunu olmak. Yapı Bilgisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
21Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve  Mutfak SanatlarıAraştırma Görevlisi517050Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
22Turizm FakültesiRekreasyon YönetimiRekreasyon YönetimiAraştırma Görevlisi517050Rekreasyon Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
23Sağlık YüksekokuluEbelikEbelikAraştırma Görevlisi527050Ebelik lisans mezunu olup, Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

5257/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.