Kilis 7 Aralık Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi Alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 2020/03

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirtmeleri zorunludur.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ”sini doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.

Başvuru yapılacak adres: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Fen Edebiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mh Yedi Aralık Sokak No: 28 Karataş Kampüsü Merkez/Kilis Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

BirimBölümüAnabilim Dalı /ProgramUnvanıDereceAdetAçıklama
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıdaTeknolojisi Pr.Profesör11Pestisitler konusundaçalışmaları olmak.
Gıda İşlemeGıdaTeknolojisi Pr.DoktorÖğretimÜyesi31Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olup kızartma işleminin yağ asidikompozisyonuna etkisikonusunda çalışmış olmak.
Muallim Rıfat Eğitim FakültesiTemelEğitimOkul ÖncesiEğitimi Abd.Doçent11Okul öncesi fen eğitimi ve çevre eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaBeşeri ve İktisadiCoğrafya Abd.Doçent11Enerji coğrafyası ve uluslararası göç alanlarında çalışmaları olmak.
Yusuf ŞerefoğluSağlık BilimleriFakültesiHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiAbd.DoktorÖğretimÜyesi11Yenidoğan bebeklerde beyazgürültü ve infantil kolikkonularında çalışmalarıolmak.
Beslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik Abd.DoktorÖğretimÜyesi31Beslenme ve Diyetetikalanında doktora yapmışolmak.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.