Karantina Sürecinde Ek Ders Ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, yönetici ve öğretmenlerin karantinada bulunulan sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığını belirtti.

İşte o yazı:

İliniz Ceylanpınar ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden kesin veya olası Covid-19 vakası nedeniyle karantinada bulunanların, bu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına İlişkin İlgi yazı ve eki İncelenmiştir.

Bilindiği gibi 29.05.2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesinde; Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan kimlerin İdari İzinli sayılacakları münhasıran belirlenmiş, bu kişilerin arasında kesin veya olası Covid-19 vakası nedeniyle karantinada bulunanlara yer verilmemiştir.

Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır, Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır,

(3) Bu Kararın 10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük İzinler hariç, her ne şekilde olursa olsun İzinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez, ” hükümlerine yer verilmiştir,

Görüleceği gibi anılan Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından İse bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Bu çerçevede ilgililerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerIendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.