Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. ilgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132 web adresinden erişim sağlanabilir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve Doçent atamalarında esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacak olup, başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde;

1) – Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu,

2) – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti,

3) – Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

4) – Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5) – Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

6) – 1 Adet Fotoğraf,

7) – Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren; Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış CD ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen / posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup, adaylar tarafından posta yoluyla yapılacak başvurularda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında oluşabilecek gecikmelerin de dikkate alınarak başvuru süresi sonunun beklemeksizin başvuruda bulunulması büyük önem arz etmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde ve yayın dosyasında eserlerinden birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 5/1-c bendi uyarınca, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan usule göre Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak zorundadır. Ancak, sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak üzere başvurup sözlü sınavdan başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından kendisine verilen “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” ile ibraz eden adaylar için ayrıca bir başka sözlü sınav yapılmayacaktır.

BirimiUnvanıK/DAdetNiteliği
TIP FAKÜLTESİ  
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim DalıProfesör11Doçentlik unvanını Kardiyoloji alanında almış olmak.
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Tıbbi Onkoloji alanında almış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Genel Cerrahi alanında almış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri BölümüAnesteziyoloji Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Fizyoloji alanında almış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak.
Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ  
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak ve fen bilimleri eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ  
Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Bitki Koruma alanında almış olmak ve fitopatoloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak ve tekstil bilimleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ  
Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Orman Mühendisliği alanında almış olmak ve fotogrametri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak ve islam hukuku ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olmak ve din eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

                                                                                                                                  5968/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.