İtfaiyeci ve afet acil müdahale personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için Kanun Teklifi verildi

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından teknik hizmetler sınıfında değişiklik yapılarak itfaiyeci ve afet acil müdahale personelinin meslek statülerinin tanımlanması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu kişilerin görevleri esnasında hayatını kaybetmeleri, yaralanmaları ya da sakat kalmaları durumunda şehit ve gazi sayılmaları amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Genel olarak görevi hayat kurtarmak olan itfaiye ve afet acil müdahale personeli, yangınların yanında deprem, sel, trafik kazaları, deprem, göçük, patlama sonucu oluşan tahribatlar, su baskınları, intihar teşebbüsleri, zehirlenmeler, suda boğulma, metan gazı dolu kuyulardaki boğulmalar, mahsur kalan ya da sıkışan canlıların kurtarılması gibi her türlü patlama, çökme gibi olağanüstü durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde yer almakta ve büyük bil özveri ile çalışmaktadır.

Kendi hayatlarım riske atarak hizmet veren bu meslek grubu, hak ettiği saygı ve itibarı görememektedir. Çok riskli meslek sınıflarından biri olmasına ve mesleğin tüm zorluklarına rağmen itfaiyeci ve afet acil müdahale personelinin mesleki bir sınıfı dahi bulunmamakta, bu nedenle aynı hizmet kolunda görev yapan diğer personellere göre birçok özlük hakkından yararlanamamaktadır. İtfaiye ve afet acil müdahale personelinin meslek statülerinin tanımlanması, itfaiye standartlarınm oluşturulması, yangın tazminatı, yıpranma payı, görevi esnasında hayatını kaybeden, yaralanan ya da sakat kalan personelin şehit ve gazi sayılması gibi birçok sorunu bulunmaktadır.

Bu kanun teklifi ile teknik hizmetler sınıfında değişiklik yapılarak, can kurtarmanın azmi ve şevkiyle ömrünü yaşam nöbetine adayan itfaiyeci ve afet acil müdahale personelinin meslek statüleri tanımlanarak, özlük haklarında iyileştirilmeler yapılması düzenlenmiştir. Ayrıca 305 yıllık şerefli bu personelimizin görevi esnasında hayatını kaybetmesi, yaralanması ya da sakat kalması durumunda şehit ve gazi sayılabilmeleri düzenlenerek, eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- Madde ile İtfaiyeci ve afet acil müdahale hizmet sınıfında yer alan personelin genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilerek özlük haklarının düzenlenmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 2- Madde ile genel idare hizmetleri sınıfına geçirilen itfaiyeci ve afet acil müdahale sınıfı personelinin ek göstergeden yararlanabilmeleri amaçlanmıştır.

MADDE 3- Madde ile Anayasa’nın eşitlik ilkesinden hareketle birlikte arama kurtarma çalışması yapan, aynı amaç uğruna ve felakette hayatını kaybeden ve kendi hayatını hiçe sayarak, başkalarının hayatı için görevi başında yaşammı yitiren itfaiyeci ve acil afet müdahale sınıfı personelinin “şehit” sayılması, yaralanması ya da sakat kalması durumunda da “gazi” sayılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Madde ile çok riskli meslek sınıfında yer alan itfaiyeci ve afet acil müdahale sınıfı personelinin yıpranma payı alabilmeleri düzenlenmiştir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir. MADDE 6- Yürütme maddesidir.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ       

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 “XIII İTFAİYE HİZMETLERİ VE AFET ACİL MÜDAHALE SINIFI

İtfaiye hizmetleri ve afet mücadele sınıfı, yangın, trafik kazaları, deprem, göçük, patlama sonucu oluşan tahribatlar, su baskınları gibi her türlü arama ve kurtarma gerektiren olaylarda görev yapanları kapsar.”

MADDE 2- 657 sayılı Kanunun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “vııı. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

MADDE 3- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2′ inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) İtfaiye ve acil durum hizmetlerinde görev yapan, personeli;”

MADDE 4-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (15) numaralı sırasında yer alan “Yangın söndürme işlerinde çalışanlar” ibaresi “Yangın söndürme ve acil müdahale  işlerinde çalışanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.