Hemşirelere 3600 Ek Gösterge Verilmesi Meclis Gündeminde

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hemşirelere 3600 ek gösterge verilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Hemşireler sağlık hizmetlerinde hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları, sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük görevler ve sorumluluklar üstlenen sağlık emekçileridir.

Mesleki eğitim alan, hekimlerin hazırladığı planlamasıyla tedavi sürecinde görev alan hemşireler, hasta bakımını üstlenmelerinin yanı sıra, hastaları yapılacak tetkiklere hazırlama, ilaç ve serumlarını uygulama, hastaların tıbbi öykülerini rapor etmek ve durumlarındaki değişiklikleri izlemek, acil tıbbi durumlarda hastaya anında bakım sağlamak gibi görevleri de yaparlar.

Sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanları olarak adlandırabileceğimiz hemşireler, Covid-19 salgınıyla mücadelede oynadıkları rol ile görünür hale gelmiştir. Hemşireler gecesini gündüzüne katıp, büyük bir özveriyle, idealist bir şekilde sağlıklı bir toplum için hizmet eden, ancak emeğinin karşılığını alamayan kamu görevlileridir.

Aynı birimde farklı kadrolara sahip hemşireler aynı işi yaptığı halde farklı ücretlerle çalışmaktadır. Çalışma saatleri bile farklı olan bu üç kadro arasında ücret uçurumu da bulunmaktadır.

Kanun değişikliği teklifimiz, 7 gün, 24 saat çok tehlikeli çalışma alanı olarak nitelendirilen hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında ağır çalışma koşullarında halkımıza hak ettiği hemşirelik bakımını vermeye çalışan hemşirelere, gerek çalışma sürelerinde gerekse emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürmelerine olanak tanınması için 3600 ek göstergenin en kısa zamanda verilmesini amaçlamaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Ağır koşul olarak değerIendirilen hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında mesai kavramı gözetmeksizin çalışan, vatandaşımızın sağlığına kavuşması için canını hiçe sayan hemşirelerimizin hizmet süresi ve sonunda hak ettikleri ücreti almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 — Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” cetvelinin “III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendinde yer alan “kazanmış bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile hemşireler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.