Hastanelerde çalışan işçilere her ay bir maaş tutarında ilave tediye verilmesi teklif edildi

CHP Milletvekilleri tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde çalışmakta olan ve İş Kanununa tabi olan personele, bir defaya mahsus olmak üzere Covid-19 salgını ile mücadele süresi boyunca her ay bir maaş tutarında ilave tediye verilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Çin’den başlayan ve bütün dünyayı hızla etkisi altına alan, “COVID-19” olarak isimlendirilen yeni tip Koronavirüs salgını, bütün ülkelerde halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. Söz konusu salgının etkilerini en aza indirmek ve yayılmasının önüne geçmek amacıyla tüm dünyada ve Türkiye’de önlemler alınırken virüsün yayılma hızının çok yüksek olması, alınan önlemlerin katılığını artırmaktadır. Korona virüs ile mücadelede özellikle sağlık alanında çok yoğun bir biçimde çalışmalar devam etmektedir.

Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) tarafından 1 1 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını, ülkemizde de ağır bir şekilde hissedilmektedir. Türkiye’de toplum sağlığını koruma ve salgının önlenmesi amacıyla bir dizi önlem hayata geçirilmiştir. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz enfekte olanların tedavisidir. Hastanelerimiz bu çerçevede oldukça yoğun bir tempoda çalışmakta ve yurttaşlarımızın sağlığını korumak, teşhis, anı ve tedavi süreçlerini işletmektedir. Bu çerçevede başta doktorlar olmak üzere sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli ile hastanelerde bulunan diğer çalışanlar, canla başla çalışmakta, hatta virüsle mücadelede enfekte olmakta, hayatını kaybetmekte, ailelerinden uzak kalmaktadır.

23 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde çalışmakta olan devlet memurlarına ile sözleşmeli personele 04.03.2020 tarih ve 31058 Sayılı Resmi Gazete l de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince ek ödeme yapılacağı açıklanmıştır. Ancak, yukarıda belirtilen sağlık kurumlarında 4857 sayılı iş Kanuna tabi personel için ayrıca bir ilave ödeme ne yazık ki öngörülmemiştir.

Sağlık alanında sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeli kadar önemli bir görev üstlenen diğer sağlık çalışanlar da aynı orana riske maruz kalmakta ve tedavi sürecinde çok önemli görevleri yerine getirmektedirler. Bu çerçevede bunlara yönelik bir ilave ödemenin tanımlanmamış olması, vicdanları zedeleyen bir ayrımcılık olarak değerIendirilebilir.

Kanun teklifimizle Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde çalışmakta olan ve iş Kanununa tabi personelimize, bir defaya mahsus olmak üzere Covid-19 Salgını ile mücadele süresi boyunca her ay bir maaş tutarında ilave tediye verilmesi teklif edilmektedir.

DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE
YAPILMASI VE 6452 SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCi
MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE ı- 4/7/1956 tarih ve 6772 sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan işçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 2- Bu kanunun birinci maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile kamu üniversitelerinin tıp, diş hekimliği fakülteleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı tüm sağlık ve bakım ünitelerinde 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre çalşmakta olan bütün işçilere, 15 Mart 2020 tarihinden itibaren ücret sistemleri ne olursa olsun, her ay için birer aylık istihkakları tutarında ayrıca ilave tediye ödemesi yapılır.
Bu maddeye göre yapılacak tediyeler, yukarıda belirtilen işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin ödendiği tarihte ödenir. Aylık istihkakın hesabı ile ödeme usul ve esasları bu kanunun dördüncü ve beşinci maddeleri hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 2- 15 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.