Harran Üniversitesi 75 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 75 (yetmişbeş) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

Nitelik KoduUnvanıÖğrenimKPSS Puan TürüKadro SayısıAranan Nitelikler
HM 01HemşireLisansKPSS (P3)15Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 02HemşireLisansKPSS (P3)20Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak
HM 03HemşireLiseKPSS (P94)10Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 04HemşireLiseKPSS (P94)5Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
EB 01EbeLisansKPSS (P3)4Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Mezunu Olmak.
EC 01Eczacı*LisansKPSS şartı aranmamaktadır.2Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
DYS 01DiyetisyenLisansKPSS (P3)1Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu Olmak
LBR 01LaborantÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 2 (İki) yıl Tüberküloz Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
LBR 02LaborantÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) yıl Mikrobiyoloji Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 01Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)2Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak
ST 02Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)lYükseköğretim Kurumlarının Nükleer Tıp Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 1 (Bir) Yıl Hastanede Nükleer Tıp bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 03Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak
ST 04Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 05Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Kamu Hastanelerinde Nükleer Tıp Bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 06Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)2Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak
DSP 01Diğer Sağlık Personeli (Odyolog)LisansKPSS (P3)1Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji Bölümü Mezunu Olmak
DSP 02Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak
DSP 03Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 2 (İki) yıl Kamu Hastanelerinin EEG- EMG Ünitesinde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 04Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak
DSP 05Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 06Diğer Sağlık Personeli (Yaşlı Bakım Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 07Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)LiseKPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Bölümlerinde Mezun Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 08Diğer Sağlık Personeli (Biyomedikal Cihaz Teknikeri)ÖnlisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Mezunu Olmak

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

I ) GENEL ŞARTLAR

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3-Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

II. BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İSTENEN BELGELER:

 1. Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu. (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.
 2. 2018 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
 3. Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)
 7. Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı)
 8. Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı

istenecektir.

IV) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlgili 2018 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim

listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT:

 1. Yukarıda istenen belgeler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.
 2. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
 3. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
 4. Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa

İletişim: 0 414 318 30 26 -30 88 ; 0414 318 30 00 Dahili: 2262

                                                                                                                                  5302/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.